Światowy Dzień Życzliwości


Okolicznościowe kubki
Okolicznościowe kubki

Promocja projektu w środowisku lokalnym
21 listopada 2017 r.

 Przed tym ważnym dniem uczestnicy projektu zapoznali się z celem tego działania. Żeby to zrozumieć musieliśmy trochę poszperać w materiałach źródłowych. Geneza życzliwości i idea święta
Pierwsze wzmianki o życzliwości pochodzą już z antyku. Sam Arystoteles mówił o miłości, która, według niego, oznaczała życzenie drugiej osobie dobrze bez oglądania się na własną korzyść. W średniowiecznej Europie życzliwość była częścią kultury chrześcijańskiej, a w życie wprowadzały ją przede wszystkim klasztory, cechy i tzw. szpitale, które nie był wtedy wyłącznie miejscem, w którym leczyło się chorych. Aż do połowy XIII wieku zapewniały też schronienie podróżnym i ludziom starszym. Cechy zajmowały się działalnością charytatywną. Dla przykładu, w Paryżu jeden sklep złotniczy był czynny w niedzielę, a zyski ze sprzedaży przeznaczane były na pomoc ubogim.
Jednak chrześcijaństwo nie jest jedyną religią, która posiada własną tradycję dobroczynności – islam i buddyzm również nakazują udzielania pomocy innym. Średniowieczny islam stworzył ideę zakah (zakat) – pomocy osobom biednym, nieposiadającym majątku i dochodu, zadłużonym, podróżnikom i świeżym konwertytom. Buddyzm z kolei rozszerzył koncepcję dobroczynności na opiekę nad zwierzętami. Współcześnie za przykłady ludzkiej życzliwości mogą posłużyć zarówno duchowni, jak i osoby świeckie, pojedynczo lub w organizacjach zajmujący się wspieraniem potrzebujących i propagowaniem dobroczynności.
Idea świętowania dnia życzliwości narodziła się w Stanach Zjednoczonych Ameryki. W 1973 roku z inicjatywy studentów, braci Briana i Michaela McCormacków – jako wezwanie do pokoju w odpowiedzi na wojnę między Izraelem a Egiptem – ustanowiono World Hello Day. Na świętowanie wyznaczono 21 listopada. W Polsce święto obchodzone jest jako Światowy Dzień Życzliwości, a prekursorem tych obchodów stał się Wrocław.
Po co to robimy ? We współczesnym świecie takie cechy, jak przychylność wobec siebie, uczynność, sympatia zdają się znikać z codziennych zachowań. To tendencja, której skutki są zauważalne i bardzo dotkliwe. Aby temu przeciwdziałać, musimy pamiętać, że wzajemny szacunek i otwartość na drugiego człowieka przynoszą natychmiastowe rezultaty – sprawiają, że to, co robimy daje nam większą satysfakcję i motywuje do dalszego działania. Szanując bowiem cudze starania, sprawiamy, że inni doceniają i szanują nasze.
Akcja, która zrodziła się we Wrocławiu, swoim zasięgiem obejmuje coraz więcej miejscowości w Polsce. Jej celem jest promocja życzliwości i zachęcanie do czynienia dobra na różnych płaszczyznach. Jakie miasto może mieć ku temu najlepszy klimat, jeśli nie Wrocław, symbol otwartości i optymizmu. Atmosfera tego miejsca jest pomieszaniem pozytywnego myślenia, kosmopolityzmu, gościnności i tysiąca innych odcieni życzliwości. Aby włączyć się w obchody naszego święta wystarczy się uśmiechnąć, być uprzejmym dla innych, pomóc komuś bezinteresownie. To apel przeciwko smutnej i szarej rzeczywistości. Mamy na to wpływ, możemy to zmienić! Bo najważniejsza jest nić porozumienia…
https://www.wroclaw.pl/dzien-zyczliwosci/

Życzliwy listonosz
Życzliwy listonosz

Nasze działania


1. Instytucje, zakłady pracy , osoby prywatne, które promując projekt odwiedziła Pani dyrektor Małgorzata Gajos
Najważniejsze dla nas osoby, o których powinniśmy pamiętać to nasze babcie i dziadkowie. Wszyscy uczestnicy projektu wręczyli im okazjonalne kubki oraz wysłali kartki wykonane samodzielnie przez uczniów. W imieniu uczestników i koordynatora projektu Pani dyrektor Małgorzata Gajos wręczyła prezenty przedstawicielom instytucji i osobom prywatnym. W Urzędzie Miejskim w Wołowie Pan Burmistrz Dariusz Chmura był bardzo wzruszony, inni pracownicy również. Starosta Powiatu Wołowskiego Pan Maciej Nejman prosił, żeby przekazać podziękowania wszystkim uczniom i nauczycielom. Pan Rafał Zając dyrektor Wołowskiego Ośrodka Kultury był mile zaskoczony. Parafię Rzymsko –Katolicką p/w św. Wawrzyńca reprezentował ks. Wojciech , który obiecał przekazać okolicznościowe kubeczki księżom z parafii oraz księdzu proboszczowi. Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych nie kryli zadowolenia. Najbardziej wzruszeni były osoby prywatne: Stefania Filar, Wiesław Stricker, Stefania Fabich, Jadwiga Sikora.
W sieci seniorzy dziękowali, że mobilizujemy dzieci szacunku w stosunku do starszych.

 

 

2. Wizyta uczniów w Powiatowym Ośrodku Wsparcia – Środowiskowym Domu Samopomocy w Wołowie
Przychodząc do Powiatowego Ośrodka Wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołowie, zastaliśmy zwyczajnych ,wspaniałych ludzi, którzy mimo swoich niepełnosprawności i chorób grali w szachy ,grali na komputerze ,inni rozmawiali .Bo czym jest Powiatowy Ośrodek Wsparcia. Celem jego działalności jest wspieranie i pomoc osobom z problemami zdrowia psychicznego w ich codziennym życiu.
W atmosferze szczerości, zaufania i akceptacji, opiekunowie i terapeuci stwarzają warunki do samorealizacji. Pomagają zainteresować się światem zewnętrznym, wspierają w wyzwalaniu się z zahamowań i otwierają się na problemy swoje i innych. W Środowiskowym Domu Samopomocy domownicy spotykają się, zawierają nowe znajomości, decydują o tym jakie umiejętności chcą rozwijać . Wspólne zajęcia pozwalają zdobywać coraz to inne doświadczenia .
Składając życzenia z okazji Dnia Życzliwości pensjonariusze i pracownicy bardzo nam dziękowali. Pani kierownik uzgodniła z uczniami i Panią pedagog wspólne robienie ozdób świątecznych na grudniowy kiermasz.18 grudnia uczniowie – pensjonariusze będą łączyć przyjemne z pożytecznym. Te wspólne zajęcia na pewno pomogą domownikom POW i nam zintegrować się i pomóc sobie nawzajem.

 


3. Wizyta w Ośrodku pielęgnacyjno – rehabilitacyjnym ,,Dębowy Park’’ w Wołowie.
Przed wizytą w ośrodku zapoznaliśmy się z jego historią. Na stronie http://www.debowy-park.pl czytamy:,, Dębowy Park jest ośrodkiem pielęgnacyjno-rehabilitacyjnym obecnym na rynku usług medycznych od maja 2013r. Wówczas oficjalnie rozpoczęliśmy swoją działalność przyjmując pod opiekę pierwszego pensjonariusza. Naszym założycielem jest firma Manamedica Sp z o.o. (od 01.06.2015r. należymy do Manamedica Centrum Medyczne Sp. z o.o. Sp.k.), która posiada już ponad 15 letnią historię działalności w branży opieki medycznej na terenie Wołowa i okolic. Zatrudniając kilkudziesięciu lekarzy i pielęgniarek oraz świadcząc usługi z zakresu szeroko pojętej diagnostyki i rehabilitacji jest lokalnym potentatem na ryku usług medycznych. Dzięki posiadaniu odpowiedniego zaplecza technicznego i personalnego jest w stanie zagwarantować unikalne warunki opieki, jakich na dłuższą metę, nie jest w stanie zagwarantować szpital. Z takim zapleczem Dębowy Park pragnie wykorzystać zgromadzone doświadczenie oraz sprawdzony personel, aby świadczyć najlepszą możliwą opiekę nad pacjentami w przystępnej cenie’’.
Pensjonariusze czekali na nas, niespodzianką było jednak wręczenie im prezentów. Uczniowie prowadzili ciekawe rozmowy z ludźmi ,którzy nie mają już swoich domów, są chorzy, ale bardzo chętni do przekazania swoich historii młodzieży. Seniorzy wrócili myślami do miejsc z młodości w których kiedyś rozegrały się opowiadane przez nich historie: praca, pasje, wakacyjne przygody.
Po spotkaniu na stronie http://www.debowy-park.pl przeczytaliśmy ,, Dziś młodzież z zespołu Szkół Społecznych wraz z pania Dyrektor Małgorzatą Gajos odwiedzili Pensjonariuszy Ośrodka Pielęgnacyjno- Rehabilitacyjnego Dębowy Park i z okazji "Dnia Życzliwości" rozdali wspaniałe upominki i złożyli życzenia wszystkim mieszkańcom i pracownikom Ośrodka oraz Przychodni Manamedica. Serdecznie dziękujemy za tak okazaną życzliwość.’’

 


4. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wołowie.
Podczas spotkania z seniorami z UTW przekonaliśmy się, że starość to radość i można być wiecznie młodym. Wspaniali uśmiechnięci ludzie z wdzięcznością dziękowali nam za pamięć i umówiliśmy się na dalsze spotkania. Najbliższe to Kiermasz świąteczny i Jasełka, na które na pewno zostaną zaproszeni. Po spotkaniu wpadły nam do głowy pomysły na dalsze wspólne działania:
1.Podstawy obsługi telefonu komórkowego (smsy,mmesy).
2. Podstawy obsługi komputera .
3. Podstawy pomocy przedmedycznej.
4. Wspólne czytanie literatury.

5. Wspólne występy artystyczne – tańce i śpiewy kiedyś i dziś.
6. Stworzenie zbioru opowiadań historycznych.
7.Nauka języka angielskiego.

 

 

5. Wizyta w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Wołowie.
Na ręce Pani dyrektor – Joanny Krasowskiej złożyliśmy życzliwe  życzenia, wręczyliśmy kubeczek i kartkę oraz opowiedzieliśmy o naszym projekcie licząc na współpracę podczas jego realizacji .Biblioteka prowadzi szereg ciekawych działań integrujących środowisko lokalne .Nie jest nastawiona tylko na promowanie czytelnictwa ,ale także prowadzi szereg warsztatów dla różnych grup społecznych.

 


6. Wysłanie kartek naszym projektowym partnerom i akcja ,,Lokalny listonosz’’
Naszym projektowym partnerom wysłaliśmy kartki z życzeniami a na pobliskim osiedlu uczniowie wraz z nauczycielami i pracownikami szkoły wrzucili do skrzynek pocztowych koperty z pięknymi kartkami. W sieci na portalach społecznościowych pojawiły się podziękowania.

Rezultaty działań
1. Nawiązanie więzi międzypokoleniowej,
2. Kształtowanie i budowanie wzajemnej tolerancji, szacunku i akceptacji,
3. Wzajemna wymiana wartości,
4. Dostrzeżenie w seniorach źródła wiedzy i doświadczenia,
5. Wzmacnianie pozycji osób starszych w środowisku lokalnym,
6. Promocja projektu,
7. Nawiązanie współpracy z instytucjami i osobami prywatnymi.


Korzyści z realizacji działań:
1) dla uczniów: złamanie stereotypu, że pomiędzy młodzieżą, a osobami starszymi funkcjonuje negatywny obraz człowieka starszego, który jest nieaktywny, nudny , zamknięty w sobie, nierozumiejący współczesnego świata ,uczenie empatii.
2) dla nauczycieli: stworzenie odpowiednich warunków do integrowania uczniów,
3) dla szkół projektowych: - stworzenie partnerskich warunków dla powstawania inicjatyw międzypokoleniowych,promocja szkoły w środowisku lokalnym i nie tylko.

 

Informacja o działaniach:
http://www.debowy-park.pl
https://www.facebook.com/zss.wolow/
http://sisr.com.pl/erasmus-.html

Wizyta w ,,Dębowym Parku ''
Podziękowania w sieci ,miłe :)