O stowarzyszeniu


Osiągniemy szczyt
Osiągniemy szczyt

Stowarzyszenie "Inicjatywa Samorządowa Razem" w 2001 roku założyła grupa mieszkańców powiatu wołowskiego pragnąca wspólnie realizować swoje aspiracje oświatowe. Inicjatywa ta była odpowiedzią na trudną sytuację oświatową na terenie Wołowa i przyległych gmin. Główną ideą przyświecającą twórcom tego przedsięwzięcia, było pragnienie stworzenia szansy dzieciom i młodzieży naszego regionu na uzyskanie takich podstaw wykształcenia, które w przyszłości pozwoliłoby im na realizację swych marzeń i planów życiowych. Grupa ludzi uznała, że jest możliwe stworzenie szkoły, w której dzieci i młodzież będą zdobywać wiedzę, rozwijać swoje zainteresowania w atmosferze zrozumienia, tolerancji, poszanowania godności i szacunku dla drugiego człowieka. Ideą Stowarzyszenia było również udowodnienie, że w czasach postępujących w społeczeństwie podziałów można i trzeba bezinteresownie pracować dla wspólnego dobra. Przez te lata powołaliśmy do życia  żłobek, przedszkole, szkołę podstawową, gimnazjum i liceum ogólnokształcące.

 

 

 

Prezes  stowarzyszenia Marek Gajos
Prezes stowarzyszenia Marek Gajos

Aby dzisiejsi uczniowie mogli odnieść sukces i odnaleźć się w dorosłym życiu, muszą zostać odpowiednio „zaprogramowani”, muszą posiadać nie tylko wiedzę, ale przede wszystkim nabyć odpowiednie umiejętności i sprawności.

 

Obecny XXI wiek jest wiekiem wysokiej technologii, który stworzy przed uczniami wiele szans, ale postawi też wiele wymagań. Oznaczać to będzie, że zdobyte wykształcenie będzie w coraz szybszym tempie weryfikowane i w zależności od rynku pracy aktualizowane. W takim świecie umiejętność sprawnego uczenia się będzie cenniejsza od samej wiedzy.


Rodzice poważnie traktujący rozwój swoich pociech, doskonale wiedzą, że bezpłatna edukacja jest mitem i że nie ma lepszego wiana dla ich dzieci niż gruntowne wykształcenie.


„Inicjatywa Samorządowa RAZEM” jest Stowarzyszeniem grupującym ludzi świadomych konieczności aktywnego rozwiązania wspólnych problemów.