OPŁATY


                        

Opłaty
Opłaty

Czesne w wysokości 400 zł prosimy wpłacać do 5 dnia każdego miesiąca

za drugie dziecko połowa czesnego,

za trzecie i kolejne 100 zl.
PKO 95 1020 5242 0000 2602 0128 8075
lub
BZ WBK 20 1090 2460 0000 0006 2201 3989
Dane do przelewu:
Stowarzyszenie "Inicjatywa Samorządowa Razem"
ul. Zaułek Zielony 20
56-100 Wołów

 

 WPISOWE 500 zł od roku 12 maja 2020 r. Osoby,które  wpłaciły wpisowe przed tą datą nie mają obowiązku wpłacania kwoty wyższej

 

 Czesne jest płatne przez cały rok kalendarzowy!!!

                                                                  Czesne w żłobku wynosi 500 zł miesięcznie.