OPŁATY


                        

Opłaty
Opłaty

Czesne w wysokości 750 zł prosimy wpłacać do 5 dnia każdego miesiąca

za drugie dziecko 500 zł,

za trzecie i kolejne 300 zl.
PKO 95 1020 5242 0000 2602 0128 8075
lub
BZ WBK 20 1090 2460 0000 0006 2201 3989

 

Dane do przelewu:
Stowarzyszenie "Inicjatywa Samorządowa Razem"
ul. Zaułek Zielony 20
56-100 Wołów

 

 

 

 

 

WPISOWE 500 zł

 

Czesne jest płatne przez cały rok kalendarzowy

 

 

Czesne w żłobku wynosi 1050 zł miesięcznie, z czego 300 zł dopłaca gmina Wołów dla dzieci z gminy Wołów.