Spotkania robocze


Burza mózgów
Burza mózgów

Promocja projektu w środowisku lokalnym
10 listopada 2017 r.
17 listopada 2017 r.

10 listopada spotkaliśmy się na kolejnym spotkaniu dotyczącym planu naszych działań na najbliższe tygodnie oraz szczegóły wyjazdu grupy uczniów do naszych łotewskich partnerów.
Uczniowie biorący udział w projekcie wraz z koordynatorem Tomaszem Sztrekierem wymieniali pomysły na promocję projektu w ,,naszej małej ojczyźnie’’ oraz sposoby dotarcia do jak największej liczby mieszkańców powiatu wołowskiego.
Mocną stroną tego zadania było to, że uczestnicy projektu mieszkają nie tylko w Wołowie, ale też w Brzegu Dolnym, Obornikach Śląskich, Starym Wołowie, Radeczu . Po ,, burzy mózgów’’ wybraliśmy instytucje , osoby prywatne oraz organizacje pozarządowe ,z którymi będziemy współpracować przez czas trwania projektu i po jego zakończeniu.
Są to:
1.Urząd Miejski w Wołowie.
2. Starostwo Powiatowe w Wołowie.
3.Powiatowy Ośrodek Wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy w Wołowie.
4.Ośrodek pielęgnacyjno – rehabilitacycjny ,,Dębowy Park’’ w Wołowie.
5. Wołowski Ośrodek Kultury.
6.Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wołowie.
7.Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wołowie.
8.Parafia Rzymsko- Katolicka pw.św. Wawrzyńca w Wołowie.
9.Szkoły i placówki oświatowe.
10..Stefania Filar lat 87
11.Wiesław Stricker lat 78
12.Stefania Fabich lat 80
13.Jadwiga Sikora lat 85
14.Pan Władysław ,,przybrany dziadek’’.
Oczywiście nie jest to lista zamknięta i mamy nadzieję, że poszerzymy nasze działania, zapraszając do współpracy i wymiany doświadczeń inne osoby i instytucje nastawione na pomoc i współpracę z osobami starszymi i wykluczonymi.
Ważne było dla nas, żeby nasi dziadkowie - prawdziwi i ,,przybrani ‘’ oraz osoby zrzeszone w wymienionych instytucjach po zakończeniu projektu byli pod nasza opieką.
Postanowiliśmy 21 listopada odwiedzić wyżej wymienione instytucje oraz osoby prywatne i wręczyć im z okazji Światowego Dnia Życzliwości i Dobrych Uczynków kartki z życzeniami oraz kubki wykonane specjalne na tą okazję.

Dzień Życzliwości tuż tuż :)
Dzień Życzliwości tuż tuż :)

 

Czekał nas tydzień ciężkiej pracy. 17 listopada na kolejnym spotkaniu uczniowie postanowili rozszerzyć działania i ,,pobawić się w anonimowego listonosza’’ wrzucając do skrzynek pocztowych w Wołowie kartki wykonane przez uczniów i nauczycieli .
Uczniowie podsumowali efekt swojej pracy i z niecierpliwością czekali na dzień 21 listopada.
Kolejne działanie to Kiermasz Świąteczny, który odbędzie się 20 grudnia.
Stroiki będziemy robili wspólnie z pensjonariuszami z Powiatowego Ośrodka Wsparcia oraz z uczniami z innych szkół przy wsparciu Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wołowie.