Aktualności


02.04.2024

Aktualności

Biuletyn informacyjny 7 /2023/2024

 

Drodzy Rodzice !

 

Od dnia 1 kwietnia 2024 r. obowiązuje rozporządzenie dotyczące między innymi zakazu zadawania prac domowych w szkole podstawowej. Link do rozporządzenia poniżej:

Rozporządzenie Ministra Edukacji z 22 marca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 438).

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2024/438

 

Co to oznacza dla uczniów i nauczycieli ? Pozwoliłam sobie przedstawić to w tabeli, udostępnionej przez portal, która w sposób bardziej zrozumiały przedstawia realizację obowiązujących nas przepisów.

 

Czego dotyczą zmiany w pracach domowych   Wyjaśnienia przepisów  
Klasy I–III szkoły podstawowej nauczyciele nie będą zadawać prac domowych

do wykonania przez ucznia w czasie wolnym

od zajęć dydaktycznych

Zmiany dotyczą prac pisemnych i praktyczno-technicznych. Wyjątek stanowią prace dotyczące usprawniania motoryki małej – ćwiczeń polegających na rozwijaniu umiejętności ruchowych dłoni. Z takich ćwiczeń nauczyciel może wystawić ocenę za pracę domową.   
Klasy IV-VIII szkoły podstawowej

 

 

uczniowie nie będą mieli obowiązku wykonywania

prac domowych zadawanych w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych

 

 

 

Zmiany dotyczą prac pisemnych i praktyczno-technicznych. Przez takie prace należy rozumieć w szczególności dłuższe wypowiedzi pisemne (np. streszczenie), wypełnianie zeszytu ćwiczeń, rozwiązywanie zadań matematycznych, czy przygotowywanie prac w rodzaju makiet, modeli, prezentacji multimedialnych itp. Wykonanie lub niewykonanie pracy domowej nie będzie oceniane. Jeśli uczeń wykona pracę, po jej sprawdzeniu nauczyciel nie wystawia oceny, ale przekazuje informację, co uczeń zrobił dobrze, a co wymaga poprawy i jak powinien się dalej uczyć.

 
Szkoły ponadpodstawowe Przepisy nie obowiązują uczniów szkół ponadpodstawowych.  

 

 

W związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia, które dotyczy nie tylko prac domowych, innych ważnych spraw, po konsultacjach indywidualnych od godz.15.30 zaplanowanych na dzień 23 kwietnia 2024 r. odbędą się zebrania ogólne z wychowawcami klas o godz.17.00. W klasach ósmych będę obecna na zebraniach. O wszystkich wydarzeniach i imprezach będziemy informowali w oddzielnych komunikatach.

 

Dyrektor Zespołu Szkół Społecznych

Małgorzata Gajos

21.03.2024

Aktualności

Biuletyn informacyjny 6/2023/2024

XIV Festiwal Piosenki Obcojęzycznej
XIV Festiwal Piosenki Obcojęzycznej
31.08.2023

Zapraszamy na XIV Festiwal Piosenki Obcojęzycznej

Dyrektor Zespołu Szkół Społecznych w Wołowie ma przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w XIV PONADREGIONALNYM FESTIWALU PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ dla uczniów przedszkoli, szkół podstawowych, oraz szkół ponadpodstawowych. Naszą ofertę kierujemy do uczniów z całej Polski, którzy chętnie łączą umiejętności wokalne z językowymi. Do wzięcia udziału w Festiwalu zapraszamy gorąco zarówno wiernych uczestników, jak i tych, którzy chcą spróbować szczęścia po raz pierwszy.

Podręczniki
Podręczniki
02.08.2023

Podręczniki na nowy rok szkolny

W zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA umieściliśmy listy z podręcznikami na nowy rok szkolny.

27.12.2022

Rekrutacja start !

Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji sa dostępne w zakładce: Rekrutacja.Zapraszamy!

29.09.2022

Dodatkowe dni wolne od nauki !

Dodatkowe dni wolne od nauki w roku szkolnym 2022/2023

Szkolne zestawy podręczników
Szkolne zestawy podręczników
04.08.2022

Aktualności

W zakładce >DOKUMENTY DO POBRANIA< znajdziecie zestawy podręczników do szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego. Skrót poniżej.

30.06.2022

Uwaga! Stypendia!

Stypendia dla szczególnie uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i ponadpodstawowych

07.04.2022

Lista uczniów zakwalifikowanych do przyjęcia do Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Społecznych w Wołowie

14.12.2021

Nauka w systemie zdalnym

Szanowni Państwo Rodzice, Nauczyciele i Pracownicy szkoły, kochani Uczniowie,

30.09.2021

Projekt najmłodszych

W tym roku szkolnym nasza szkoła bierze udział w ogólnopolskim projekcie "English Special Days" skierowanym do przedszkoli oraz klas 1-3. Projekt ten ma na celu budzenie zainteresowania dzieci językiem angielskim poprzez wprowadzanie na zajęciach języka angielskiego scenariuszy zajęć „dni nietypowych”.
Pierwsze zajęcia zrealizowane w ramach projektu miały na celu uczcić coroczne obchody Europejskiego Dnia Języków Obcych. Uczniowie klas pierwszych dowiedziały się jak witają się dzieci w innych krajach oraz poznały elementy kultury krajów europejskich, ale także tak odległych jak Chiny.

22.04.2021

DO 2 maja nauka zdalna

Szkolny Konkurs Wiedzy - Fryderyk Chopin
Szkolny Konkurs Wiedzy - Fryderyk Chopin
19.03.2021

19.03.2021

Nauka zdalna w klasach I - III


Nowe zmiany obowiązujące od 22 marca do 11 kwietnia

24.12.2020

24.10.2020

Komunikat


Szanowni Państwo: Rodzice, Nauczyciele, Pracownicy Szkoły, Uczniowie,
przekazuję Wam informacje, które przez najbliższe dwa tygodnie zmienią nasze szkolne życie… Niestety, mimo braku zachorowań wśród uczniów i nauczycieli, 100% frekwencji w pracy tych ostatnich, jesteśmy zobowiązani do przestrzegania zaleceń przekazanych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1870
Tydzień temu wprowadziłam edukację hybrydową w liceum. Jest już nieaktualna. Jesteśmy wszyscy zmęczeni, dlatego wprowadzam zmiany podczas nauki zdalnej, szczególnie w klasach
w szkole podstawowej. Nie mogę obciążać Was - Rodzice, Was - Nauczyciele, Was - Pracownicy administracji i obsługi , bo w niedalekim czasie my wszyscy będziemy potrzebowali pomocy innej niż związanej z COVID-19 .
Proszę, żeby nasze emocje nie wpłynęły na atmosferę w pracy, którą wypracowaliśmy przez prawie 20 lat. Dzwońcie, piszcie. Zawsze jestem do Waszej dyspozycji.
Najważniejsze informacje:
 uczniowie klas 4 - 8 szkoły podstawowej oraz uczniowie liceum ogólnokształcącego od dnia 26.10.br. do dnia 08.11.br. będą uczyli się wyłącznie za pomocą technik i metod kształcenia na odległość, według dotychczasowego planu zajęć,
 nauczanie w szkole podstawowej w klasach 1-3 będzie odbywało się według dotychczasowego planu zajęć w systemie wyłącznie stacjonarnym,
 autobus z Brzegu Dolnego będzie dowoził/odwoził uczniów według dotychczasowego rozkładu jazdy,
 wyjazdy uczniów klas 1-3 na basen będą odbywały się na dotychczasowych zasadach,
 w dniu 26.10.br. (poniedziałek) odbędą się wyłącznie zajęcia wychowawcze, których celem będzie przypomnienie dzieciom zasad zachowania w sieci oraz ustalenie metod nauczania
i zasad oceniania na poszczególnych przedmiotach; zalecam w dalszym ciągu ocenianie kształtujące w szkole podstawowej,
 podstawową platformą e – learningową będzie Moodle, aczkolwiek dopuszczam inne platformy czy komunikatory stosowane przez nauczycieli i dostosowane do wieku uczniów,
 brak prac domowych w szkole podstawowej, zasada ,,dla chętnych’’,
 lekcje zdalne oraz stacjonarne mogą trwać krócej niż 45 minut,
 zajęcia szachowe w klasach starszych będą prowadzone w formie sprawdzonej w poprzednim roku szkolnym, wieczorne turnieje,
 do szkoły przychodzą uczniowie zdrowi oraz ci, którzy nie przebywają na kwarantannie,
 obowiązek przemieszczania się dzieci do 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna dotyczy dni nauki szkolnej i godzin 8.00-16.00 ; zasada ta nie obowiązuje, kiedy dziecko idzie do szkoły lub wraca z niej do domu,
 obowiązek stałej kontroli frekwencji uczniów.

17.10.2020

Aktualności


Szanowni Państwo Rodzice, Nauczyciele, Pracownicy Szkoły ,Uczniowie ,

25.08.2020

Nowy rok szkolny 2020/2021 czas zacząć !

29.07.2020

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

 Wykaz podręczników dostępny w zakładce DOKUMENTY SZKOLNE.

Kliknij w obrazek aby zobaczyć!
Kliknij w obrazek aby zobaczyć!
27.06.2020

Wyniki rekrutacji

Ogłaszamy wyniki rekrutacji do klasy pierwszej Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego:

21.06.2020

KOMUNIKAT


Szanowni Państwo Rodzice, Kochani Uczniowie, Drodzy Nauczyciele,

19.06.2020

Zmiany w zasadach rekrutacji!

Wszystkie zaktualizowane informacje w związku z rekrutacją 2020/2021 w ZAKŁADCE REKRUTACJA.

02.06.2020

17.03.2020

Informacja w sprawie kwalifikacji wojskowej

Szanowni Państwo,

Klioknij i przeczytaj!!!
Klioknij i przeczytaj!!!
17.03.2020

Zawieszenie zajęć:

UWAGA!!! WAŻNA INFORMACJA ZWIĄZANA Z NAKAZEM ZAWIESZENIA ZAJĘĆ!!!

Zapraszamy !
Zapraszamy !
29.11.2019

Rekrutacja do Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego start!

Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji do liceum w roku szkolnym 2020/2021 w zakładce REKRUTACJA .

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
13.11.2019

Termomodrnizacja

Stowarzyszenie Inicjatywa Samorządowa Razem realizuje projekt pod nazwą: Przedsięwzięcie termomodernizacyjne przewidziane do realizacji w trybie ustawy z dnia 21.11.2008r.

26.09.2019

Dodatkowe dni wolne

Dodatkowe dni wolne od nauki w roku szkolnym 2019/2020:
• 1 listopada 2019 (piątek): Wszystkich Świętych
• 11 listopada 2019 (poniedziałek): Narodowe Święto Niepodległości
• 1 stycznia 2020  (środa): Nowy Rok
• 6 stycznia 2020 (poniedziałek): Święto Trzech Króli
• 1 maja 2020 (piątek): Międzynarodowe Święto Pracy
• 11 czerwca 2020 (czwartek): Boże Ciało

XIII Ponadregionalny Festiwal Piosenki Obcojęzycznej
XIII Ponadregionalny Festiwal Piosenki Obcojęzycznej
24.08.2019

Już w październiku.Zapraszamy :)

Tegoroczny  już XIII Ponadregionalny Festiwal Piosenki Obcojęzycznej odędzie się w październiku .Szczegóły i dokumenty do pobrania w zakłądce PROJEKTY - XIII Ponadregionalny Festiwal. Zapraszamy !

Szkolny Konkurs Wiedzy - Fryderyk Chopin
Szkolny Konkurs Wiedzy - Fryderyk Chopin
15.08.2019

Kolejny projekt

Od września zaczynamy !

12.08.2019

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2019/2020

Serdecznie zapraszamy wszystkich Uczniów, Rodziców, Nauczycieli,Absolwentów oraz wszystkich przyjaciół szkoły na uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2019/2020, które odbędzie się  2 września, o godzinie 12.00.

06.08.2019

Szkolny Zestaw Podręczników na rok szkolny 2019/2020

W zakładce DOKUMENTY SZKOLNE znajdują się zestawy podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2019/2020.

04.07.2019

Rozstrzygnięcie przetargu

W zakładce PRZETARGI znajduje się informacja o wyborze oferty.

28.06.2019

Informacja z otwarcia ofert

W dniu 28.06.2019r. o godzinie 12 nastąpiło otwarcie ofert na remont budynku szkoły. W zakładce PRZETARGI znajduje sie informacjaz otwarcia ofert..

14.06.2019

Aktualności

Uwaga! Aktualizacja dokumentów.

03.06.2019

PRZETARGI.

Informacja o unieważnieniu przetargu.http://sisr.com.pl/przetargi.html

14.05.2019

UWAGA!!! Przetarg!

W zakładce PRZETARGI zamieściliśmy ogłoszenie o przetargu na remont budynku.

11.03.2019

ZAPRASZAMY :)

 Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 rozpoczęta. Zasady rekrutacji,harmonogram,nowe wzory podań do szkół dostępne w zakładce REKRUTACJA. 

25.11.2018

Najlepsi !!!! Wyniki Powiatowego Dyktanda Niepodległościowego 2018

Powiatowe Dyktando Niepodległościowe 2018
Powiatowe Dyktando Niepodległościowe 2018
06.11.2018

Powiatowe Dyktando Niepodległościowe 2018

,,Biało – czerwony chrząszcz brzmi w trzcinie’’.Powiatowe Dyktando Niepodległościowe 2018

02.08.2018

Podręczniki do kl.1 LO

W zakładce ,,dokumenty szkolne'' podajemy Szkolny Zestaw Podręczników do kl.1 LO.

26.05.2018

Biuletyn Informacyjny 9/2017/2018


Drodzy Rodzice! Kochane Dzieci!

15.05.2018

Aktualności

Wiadomość o śmierci Magdaleny Nalepy wstrząsnęła nami.........Trudno pogodzić się z tak wielką stratą. Prosimy przyjąć od całej społeczności szkoły wyrazy najszczerszego współczucia i żalu.
Anna Wysocka
Małgorzata Gajos

24.03.2018

Biuletyn Informacyjny

BIULETYN INFORMACYJNY 7/2017/2018

24.03.2018

Sukcesy językowe naszych uczniów na arenie powiatowej

Wyniki konkursu plastyczno-językowego "Moje hobby"

24.03.2018

Święta...... piękny czas.

Drodzy Rodzice, Nauczyciele, Pracownicy administracji i obsługi, kochani Uczniowie!

Zapraszamy młodszych i nie tylko :)
Zapraszamy młodszych i nie tylko :)
23.03.2018

Uwaga konkurs !

Brawo WY!
Brawo WY!
17.03.2018

Po raz kolejny śpiewaliśmy dla Madzi

Jury w składzie Marcin Lokś – przewodniczący, Agata Gazduła - Beszłej i Krzysztof Stelmarczyk podczas dwóch dni przesłuchań konkursowych wysłuchali występów 151 wspaniałych wykonawców z przedszkoli, szkół i placówek kultury .Nasz festiwal współorganizują, sponsorują i objęli Honorowym Patronatem Starosta Powiatu Wołowskiego Pan Maciej Nejman, Burmistrz Gminy Wołów Pan Dariusz Chmura oraz Burmistrz Brzegu Dolnego Pan Stanisław Jastrzębski.
Nieoceniona jest pomoc Dyrektora Wołowskiego Ośrodka Kultury Pana Rafała Zająca.
Nasi sponsorzy i przyjaciele, którzy co roku nas wspierają: Turbo –Trans w osobie Dariusza Rabiegi i Grzegorza Olejniczaka, Hurtownia Biurex i Państwo Chrzanowscy, Paweł Trześniowski z firmy Oregon, PCC Rokita SA. Szczególnie dziękuję za wsparcie Rafałowi Borzyńskiemu.
Patronat Medialny: Nasze sprawy – powiat wołowski oraz TV Brzeg Dolny.Dziękuję za obecność.
Uczniowie z klasy II LO,nauczyciele,pracownicy administracji i obsługi,bez Was nie dałabym rady.No i jak zwykle może dla kogoś oklepane, kocham Was! Małgorzata Gajos 

zDolna Ślązaczka:)
zDolna Ślązaczka:)
09.03.2018

Zuzanna Kowalska Laureatką Konkursu ''zDolny Ślązak Gimnazjalista''

Język angielski to pasja Zuzy,która jest uczennicą klasy 2b gimnazjum.Gratulujemy Zuzi,jej rodzicom oraz Panu Tomaszowi Sztrekierowi.

Brawo Radek!
Brawo Radek!
25.01.2018

Radosław Filiński Laureatem Konkursu ''zDolny Ślązaczek''

Wiadomość z ostatniej chwili.W XV Konkursie Dolnośląskim ,,zDolny Ślązaczek'' LAUREATEM Z MATEMATYKI został RADOSŁAW FILIŃSKI,uczeń klasy VII.Gratulujemy Radek Tobie ,Twoim rodzicom i Pani Aleksandrze Dachnowicz.Brawo!

Ranking 2018 ogłoszony
Ranking 2018 ogłoszony
10.01.2018

Na podium.Brawo My!

Poznaliśmy wyniki ogólnopolskiego XX Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2018. Najnowszy Ranking wymagał analizy osiągnięć 2186 liceów ogólnokształcących.I mamy srebro .14 miejsce w województwie dolnośląskim.Brawo MY! To dzięki zeszłorocznym maturzystom <3 Więcej informacji jutro,ale już dzisiaj gratulujemy Ossolińczykom ,którzy też są w 50 - tce najlepszych szkół w województwie dolnośląskim.

Wszystko dla Maleńkiej :)
Wszystko dla Maleńkiej :)
22.12.2017

Kiermasz Świąteczny dla Madzi

Odbył się długo wyczekiwany kiermasz, na którym każdy mógł kupić przepiękną rzecz dla siebie lub bliskich. Kiermasz wyjątkowy, bo większy niż kiedykolwiek! Lepszy niż kiedykolwiek! Trwał trzy dni! I najważniejsze- zebrano rekordową kwotę 4580,66 zł, która w całości zostanie przekazana dla Madzi Nalepy! I z tego ostatniego jesteśmy dumni najbardziej. Tytaniczna praca pań Marta Kozłowska Małgorzata Brzezicka Agnieszka Fęglerska - Warchoł ,Barbara Majer, Aurela Sawicka, które koordynowały prace dzieci przerodzi się na pewno w uśmiech na twarzy Madzi:) Kawał dobrej roboty !
Dziękujemy rodzicom, a szczególnie rodzicom dzieci z klas 4a i 4b ! Doceniamy ich pomoc. Anioły nie ludzie :) Uczniowie zamienili się w wolontariuszy. Szkolny korytarz zamienił się w targowisko :).Uczniowie sprzedawali swoje ozdoby a także te przekazane od darczyńców. Kupowali uczniowie, nauczyciele, rodzice, babcie i dziadkowie, nasi przyjaciele z uniwersytetu trzeciego wieku.Dziękujemy !

08.12.2017

Warto pomagać

18 listopada organizatorzy ,,Szlachetnej Paczki’’ uruchomili bazę rodzin potrzebujących pomocy. I jakie było nasze zaskoczenie…… W bazie rodzin był Pan Władysław (68 l.),który jest samotnie żyjącym, pogodnym seniorem. Pan Władysław, po śmierci żony, od dwunastu lat mieszka sam, w małym, starym domu. Dom otoczony jest nieużytkowanymi budynkami gospodarczymi. Choroba pana Władysława nie pozwala mu na prowadzenie gospodarstwa rolnego. Cierpi on na zaćmę, w znacznym stopniu na jaskrę i barwnikowe zwyrodnienie siatkówki. Początki choroby zaczęły się w 1994 roku. Stopniowo wzrok pogarszał się coraz bardziej. Obecne mężczyzna widzi tylko rozmazane obrazy. Jest to bardzo uciążliwe przy wykonywaniu codziennych obowiązków. Pomimo olbrzymiej wady wzroku i przeżytym zawale, starszy pan stara się funkcjonować normalnie. Zależy mu, aby nie być zależnym od osób trzecich. Sytuacja finansowa pana Władysława nie jest najlepsza. Utrzymuje się on z niewielkiej emerytury i zasiłku pielęgnacyjnego. Po odliczeniu kosztów utrzymania oraz wydatków na leki, zostaje mu niecałe 500 zł. na przeżycie miesiąca. Największym marzeniem pana Władysław jest poprawa wzroku. Marzą mu się także różne wyjazdy i zwiedzanie ciekawych miejsc. Jego największą pasją i talentem jest umiejętność grania na akordeonie. Często jest proszony przez kobiety z Koła Gospodyń Wiejskich o towarzyszenie im i grę na instrumencie podczas różnych uroczystości. Pan Władysław zawsze z uśmiechem na twarzy przyjmuje tę propozycję. Wśród najważniejszych potrzeb pan Władysław wymienił żywność - niezbędną w codziennej egzystencji, środki czystości, które pomogą w utrzymaniu domu i ciepły koc, który umili i ogrzeje w długie, zimowe wieczory.
Postanowiliśmy, że Pan Władysław zostanie naszym przybranym dziadkiem. Od razu uczniowie zrobili promocję działania w szkole, wywiesili plakaty, postawili pudełka na dary oraz puszkę na drobne datki.

Wesołych Świąt :)
Wesołych Świąt :)
18.12.2017

Życzenia świąteczne

 Drodzy Rodzice, kochani Uczniowie!                                                                                                                                          W imieniu pracowników Zespołu Szkół Społecznych w Wołowie i zarządu ,,Stowarzyszenia Inicjatywa Samorządowa Razem” pragniemy podziękować za udany rok naszej współpracy, mając nadzieję na jej kontynuację w roku kolejnym. Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku!

Szkolni wolontariusze pamiętają
Szkolni wolontariusze pamiętają
03.12.2017

Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

3 grudnia Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych
Został on ustanowiony w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. Ustanawiając Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych ONZ chciała zwrócić uwagę na problemy tej grupy społecznej i podkreślić konieczność działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa.My, wolontariusze z Zespołu Szkół Społecznych w Wołowie pamiętamy i życzymy naszym przyjaciołom ze Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Wołowie oraz Pensjonariuszom z Powiatowego Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołowie wszystkiego najlepszego.Jesteście wspaniali !!!!!!!!

Szkolny Konkurs Wiedzy - Fryderyk Chopin
Szkolny Konkurs Wiedzy - Fryderyk Chopin
02.12.2017

Biuletyn Informacyjny 3/2017/2018


Plan pracy – grudzień
04.12 . – ( poniedziałek) - pierwszy poniedziałek miesiąca. Spotkania nauczycieli z rodzicami.
Od godz.16.00 do godz. 17.15 odbędą się konsultacje ( p. Anna Wróbel od godz.17.00).
Klasa III gimnazjum zebranie ogólne o godz.16.30.
Po zebraniach przedstawienie ,,Wścibscy’’ na podstawie książki Doroty Gellner w wykonaniu uczniów klas V.
04.12. godz. 10.00 (poniedziałek) – zdolny Ślązak – j. niemiecki, etap powiatowy.
05,06,07 – (wtorek ,środa, czwartek) – Próbny Egzamin Gimnazjalny.
07.12. – godz.11.40 -15. 25. ( piątek) - Centrum Edukacji Ekologicznej w Wołowie (warsztaty ) kl.1 LO.
08.12. – godz.10.00 (piątek) - zdolny Ślązaczek - j. niemiecki ,etap powiatowy.
08.12. – godz. 8.00 – 13.30. – zajęcia z programowania. Kl.4a ,4b ,5b, 6a 7a ,7b.
Koszt 1 zajęć to 7 złotych. Jeżeli uczeń nie będzie brał udziału lub będzie chory, koszt zostanie zwrócony. Podkreślam raz jeszcze, że nie są to zajęcia obowiązkowe. Jeżeli uczeń nie będzie brał udziału w całym pakiecie zajęć, wówczas będzie miał lekcje w/g swojego planu zajęć.

21.11.2017

Światowy Dzień Życzliwości

Pierwsze wzmianki o życzliwości pochodzą już z antyku. Sam Arystoteles mówił o miłości, która, według niego, oznaczała życzenie drugiej osobie dobrze bez oglądania się na własną korzyść. W średniowiecznej Europie życzliwość była częścią kultury chrześcijańskiej, a w życie wprowadzały ją przede wszystkim klasztory, cechy i tzw. szpitale, które nie był wtedy wyłącznie miejscem, w którym leczyło się chorych. Aż do połowy XIII wieku zapewniały też schronienie podróżnym i ludziom starszym. Cechy zajmowały się działalnością charytatywną. Dla przykładu, w Paryżu jeden sklep złotniczy był czynny w niedzielę, a zyski ze sprzedaży przeznaczane były na pomoc ubogim.
Jednak chrześcijaństwo nie jest jedyną religią, która posiada własną tradycję dobroczynności – islam i buddyzm również nakazują udzielania pomocy innym. Średniowieczny islam stworzył ideę zakah (zakat) – pomocy osobom biednym, nieposiadającym majątku i dochodu, zadłużonym, podróżnikom i świeżym konwertytom. Buddyzm z kolei rozszerzył koncepcję dobroczynności na opiekę nad zwierzętami. Współcześnie za przykłady ludzkiej życzliwości mogą posłużyć zarówno duchowni, jak i osoby świeckie, pojedynczo lub w organizacjach zajmujący się wspieraniem potrzebujących i propagowaniem dobroczynności.
Idea świętowania dnia życzliwości narodziła się w Stanach Zjednoczonych Ameryki. W 1973 roku z inicjatywy studentów, braci Briana i Michaela McCormacków – jako wezwanie do pokoju w odpowiedzi na wojnę między Izraelem a Egiptem – ustanowiono World Hello Day. Na świętowanie wyznaczono 21 listopada. W Polsce święto obchodzone jest jako Światowy Dzień Życzliwości, a prekursorem tych obchodów stał się Wrocław.
Po co to robimy ? We współczesnym świecie takie cechy, jak przychylność wobec siebie, uczynność, sympatia zdają się znikać z codziennych zachowań. To tendencja, której skutki są zauważalne i bardzo dotkliwe. Aby temu przeciwdziałać, musimy pamiętać, że wzajemny szacunek i otwartość na drugiego człowieka przynoszą natychmiastowe rezultaty – sprawiają, że to, co robimy daje nam większą satysfakcję i motywuje do dalszego działania. Szanując bowiem cudze starania, sprawiamy, że inni doceniają i szanują nasze.
Akcja, która zrodziła się we Wrocławiu, swoim zasięgiem obejmuje coraz więcej miejscowości w Polsce. Jej celem jest promocja życzliwości i zachęcanie do czynienia dobra na różnych płaszczyznach. Jakie miasto może mieć ku temu najlepszy klimat, jeśli nie Wrocław, symbol otwartości i optymizmu. Atmosfera tego miejsca jest pomieszaniem pozytywnego myślenia, kosmopolityzmu, gościnności i tysiąca innych odcieni życzliwości. Aby włączyć się w obchody naszego święta wystarczy się uśmiechnąć, być uprzejmym dla innych, pomóc komuś bezinteresownie. To apel przeciwko smutnej i szarej rzeczywistości. Mamy na to wpływ, możemy to zmienić! Bo najważniejsza jest nić porozumienia…
https://www.wroclaw.pl/dzien-zyczliwosci/

13.11.2017

Tenis stołowy też nasz :)

Ogólnopolski Turniej Tenisa Stołowego:Małgosia i Nikola (9 miejsce).Brawo Wy !

13.11.2017

Sukcesy sportowe

 17 Ogólnopolski Turniej Zapaśniczy-1 miejsce nasza Madzia .Gratulujemy !

Cudowni :)
Cudowni :)
10.11.2017

Brawo WY!

Trzymamy kciuki za uczniów, którzy zakwalifikowali się do powiatowych etapów konkursów.

10.11.2017

Narodowe Święto Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości jest najważniejszym polskim świętem narodowym. 11 listopada 1918 roku po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość.
Po latach rozbiorów, dokonanych przez Austrię, Prusy i Rosję w latach 1772-1795, powstaniach narodowych (Listopadowym 1830 i Styczniowym 1863), zmaganiach na różnych frontach, Polacy dzięki niezłomności, patriotyzmowi i bohaterstwu wywalczyli wolność. Ogromną rolę w odzyskaniu niepodległości odegrał pierwszy marszałek Polski – Józef Piłsudski. Dzień 11 listopada ustanowiono świętem narodowym w 1937 roku. Od roku 1939 do 1989 obchodzenie tego święta było zakazane.

05.11.2017

Biuletyn Informacyjny 2017/2018


Plan pracy – listopad
06.11 . – ( poniedziałek) - pierwszy poniedziałek miesiąca. Spotkania nauczycieli z rodzicami.
Od godz.16.00 do godz. 17.15 odbędą się konsultacje ( p.. Anna Wróbel od godz.17.00), po których zapraszamy rodziców na przedstawienie w wykonaniu uczniów z kl.7a ,,Dziady’’ część II.
10.11. – Apel z okazji Dnia Niepodległości.
15.11 . godz.13.00 – Pasowanie na ucznia .
17.11. - Półmetek klas II LO.
29.11 – Wróżby andrzejkowe.
21–24 .11. Próbna Matura z Operonem. Szczegółowy harmonogram otrzymają uczniowie po 10 listopada.

Ale w szkole jest wesoło...
Ale w szkole jest wesoło...
14.09.2017

Poznajmy się

Społeczna jak jedna rodzina!!
Nowy rok szkolny rozpoczęliśmy (już tradycyjnie) od organizacji Dnia Integracji, w którym brali udział uczniowie wszystkich klas. W działania byli zaangażowani nauczyciele, wychowawcy, pani dyrektor i pan wicedyrektor i inni pracownicy szkoły. Naszym celem było poznanie siebie nawzajem, współpraca i oczywiście świetna zabawa. Cieszymy się, że dopisała nam pogoda i deszcz nie pokrzyżował naszych planów (zaczęło padać dopiero na koniec zabawy )/

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
09.09.2017

Czytamy :)

Regulaminowa cisza biblioteczna została w tym tygodniu zakłócona piskami, wrzaskami, okrzykami, westchnieniami, gwarem, zgiełkiem, jazgotem, kociokwikiem, kakofonią (inne określenia znajdziecie, wpisując do Microsoft Word słowo "hałas" i wciskając shift równocześnie z f7) Żałuję, że nie nagrałam tych wszystkich dźwięków, które wydali z siebie stali bywalcy biblioteki, gdy zobaczyli pudła pełne książek. Pora powiedzieć o tym wszystkim:
Dzięki Narodowemu Programowi Rozwoju Czytelnictwa jesteśmy bogatsi o ponad 500 książek. Ile to stron do przeczytania? Ile godzin spędzonych z książką? Jeszcze nie wiemy, ale już niedługo zaczynamy czytać swoje ulubione.

05.09.2017

Zapraszamy!

Zapraszamy na zebranie rodziców z dyrekcją szkoły (aula w małej szkole). Po zebraniu ogólnym odbędą się spotkania z wychowawcami klas.Zebranie odbędzie się w dniu 11.09.2017r (poniedziałek) o godz.16.30.Rodziców ze szkoły podstawowej prosimy o zapoznanie się ze statutem szkoły w zakładce REFORMA 2017 ORAZ W ZAKŁADCE DOKUMENTY DO POBRANIA.

Nasze Pierwszaczki
Nasze Pierwszaczki
04.09.2017

Znowu razem :)

Wrócili pełni energii, uśmiechu, zapału, zwarci i gotowi na edukacyjne wyzwania. Najważniejsi w tej szkole. Uczniowie, bo o nich mowa licznie przybyli, by powitać nowy rok szkolny 2017/2018, spotkać się ze swoimi wychowawcami, koleżankami, kolegami. Witamy w naszym gronie odważne pierwszaki i życzymy samych sukcesów. Pamiętajcie jednak, że jesteśmy z wami i wspieramy was także w trudnościach i porażkach.

21.06.2017

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017 odbędzie się dnia 23 czerwca o godz.9.00.

Gratulujemy
Gratulujemy
29.04.2017

1 czerwca kierunek Warszawa

No i ponownie nasi uczniowie zostali POSŁAMI.Gratulujemy Emilii Czuprynie,Jakubowi Ziemińskiemu,Julii Kolbusz i Mikołajowi Rygałło.Nieoceniona jest praca opiekuna Pani Anny Wróbel oraz rodziców naszych zdolnych dzieci.Brawo!

Zapraszamy :)
Zapraszamy :)
16.02.2017

XI Ponadregionalny Festiwal Piosenki Obcojęzycznej już w kwietniu

Dyrektor Zespołu Szkół Społecznych
w Wołowie
ma przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w
XI PONADREGIONALNYM FESTIWALU PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ
dla uczniów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów
oraz szkół ponadgimnazjalnych
Naszą ofertę kierujemy do uczniów z całej Polski, którzy chętnie łączą umiejętności wokalne z językowymi. Do wzięcia udziału w Festiwalu zapraszamy gorąco zarówno wiernych uczestników, jak i tych, którzy chcą spróbować szczęścia po raz pierwszy.Po zapoznaniu się z Regulaminem Festiwalu prosimy przesłać do nas w ustalonym terminie zgłoszenie zawierające następujące dane:
1. Imiona i nazwiska wykonawców – solistów, duetów oraz nazwy zespołów ( w tym również akompaniujących uczniów).
2. Wiek uczestników i klasa, do której uczęszczają.
3. Ilość osób wykonujących piosenkę.
4. Tytuł utworu i język, w którym będzie wykonany.
5. Krótka informacja o piosence w języku polskim.
6. Imiona i nazwiska nauczycieli – opiekunów.
7. Adres i telefon (fax) szkoły i opiekuna.
Prosimy o wyraźny zapis tytułów piosenek.

Smutno,bardzo smutno
Smutno,bardzo smutno
28.04.2017

Szczęśliwej drogi już czas

Ech... I minął kolejny rok. W piątek, 28 kwietnia pożegnaliśmy absolwentów naszej szkoły. Kolejny rocznik licealistów skończył Społeczną i przed nimi tylko, i aż, egzaminy maturalne. Na uroczystość przybyli oczywiście w komplecie uczniowie klasy trzeciej ze swoim wychowawcą Janem Zygoniem. Uczestnikami wydarzenia byli także rodzice, nauczyciele, uczniowie klas młodszych. Dla wszystkich, a szczególnie dla głównych bohaterów jest to czas szczególny. Radość z powodu ukończenia szkoły przeplata się ze smutkiem i niepewnością. I taka była też uroczystość. Euforia i śmiech wymieszana z łzami i ściskaniem w gardle. A śmiech, ale i godną oprawę zapewniła klasa II liceum z wychowawczynią Justyną Rydzak.
Zanim przemówił wychowawca maturzystów Jan Zygoń, nastąpiło przekazanie sztandaru Społecznej, a prowadzący dziękowali swoim starszym kolegom za to, że mogli spotkać ich na swojej drodze.
Drżący głos wychowawcy, podziękowania rodziców, wskazówki na dalszą drogę od honorowego prezesa stowarzyszenia prowadzącego szkołę, podziękowania samych maturzystów. To w tej części uroczystości było więcej smutku, a mniej radości. Już podczas rozdawania świadectw zrobiło się weselej. Razem ze świadectwami wszyscy absolwenci otrzymali nagrody.
W części artystycznej było już więcej radości i śmiechu, choć z domieszką nostalgii, dzięki skeczowi i wspomnieniowym filmom. Jeszcze ostatnie podziękowania i... To już jest koniec.
A zarazem nowy początek dla Was, niesforny roczniku 1998. Paszportem do dalszej Waszej drogi będzie matura. I na niej się teraz skupcie, żebyście w jak największym stopniu sami decydowali o swoim dalszym życiu.
"...właśnie w tym tkwi sprawy sedno,
byś mógł z tysiąca dróg wybrać tę jedną..." - W. Młynarski

27.04.2017

Biuletyn Informacyjny nr 8/2016/2017

Plan pracy – maj
01.05.(poniedziałek) – Święto Pracy.
02.05.(wtorek) – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
03.05.(środa) – Święto Konstytucji 3 Maja.
04.05. - 18.05. – Egzaminy maturalne.
04,05,08.05. (czwartek,piątek,poniedziałek) – Dni wolne dla uczniów klas I,II LO i klas gimnazjalnych.
15.05. (poniedziałek) godz. 16.00 – 17.00 - Rozmowy indywidualne rodziców z nauczycielami.
- klasy 4,5 SP mała szkoła
- pozostałe klasy duża szkołą
Prosimy,jak co roku o wyrozumialość podczas egzaminów maturalnych rodziców i uczniów pozostałych klas.
Wycieczki szkolne według harmonogramów klasowych.
Pozdrawiam serdecznie
Małgorzata Gajos

Brawo WY :)
Brawo WY :)
04.04.2017

Laureaci we wszystkich kategoriach :) Czas na Koncert Laureatów

Pomagamy
Pomagamy
30.03.2017

Biuletyn Informacyjny 7/2016/2017


Plan pracy – kwiecień
03.04.(poniedziałek) – godz.16.00 zebrania z wychowawcami klas,godz.16.30 -17.00 rozmowy indywidualne nauczycieli z rodzicami.
W klasach I-III w szkole podstawowej będą zebrania z rodzicami w terminach podanych przez wychowawców klas.
06.04. (czwartek) godz.10.00 – Koncert Laureatów XI Ponadregionalnego Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej. Na koncert do WOK-u idą klasy VI SP, I, II gimnazjum, I, II liceum. Po koncercie wracamy do szkoły.
07.04.(piątek) – Warsztaty dla uczniów ze szkoły podstawowej( kl. IV, V, VI) dotyczące cyberprzemocy i bezpiecznego korzystania z portali społecznościowych.
10,11.04 (poniedziałek, wtorek) – Rekolekcje (szczegóły podadzą Państwu wychowawcy klas).Uczniowie ,którzy nie uczestniczą w rekolekcjach ,będą mieli lekcje według planu.
12.04.(środa) - Kiermasz świąteczny dla Madzi.
13.04. – 18.04. – Przerwa świąteczna.
19.04.- 21.04. (środa- piątek) - Egzaminy gimnazjalne. Uczniowie z klas I i II gimnazjum nie przychodzą do szkoły.
25.04.(wtorek) – Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna klas III LO.
28.04.(piątek) – Pożegnanie klas maturalnych.
Wycieczki szkolne według harmonogramów klasowych.
5 kwietnia klasy 1 SP i cała społeczność szkolna przyłącza się do wielkiej pomocy Michałowi Zienkiewiczowi – zdjęcia w budce ,ciasta i jak zwykle stajemy na wysokości zadania. Portfeliki z grosikami szykujemy już dzisiaj!

Czekamy !!!
Czekamy !!!
30.03.2017

Festiwal Piosenki Obcojęzycznej już od poniedziałku

KOLEJNOŚĆ PRZESŁUCHAŃ W DNIU 03.04.2017 – PRZEDSZKOLA I SZKOŁY PODSTAWOWE

Gratulacje!!!!
Gratulacje!!!!
13.03.2017

Marcelina Połeć Laureatką zDolnego Ślązaka z języka angielskiego

Nasza uczennica Marcelina Połeć została Laureatką zDolnego Ślązaka Gimnazjalisty 2016/2017 X Konkursu Języka Angielskiego.
Gratulujemy Marcelinie,jej rodzicom oraz Panu Tomaszowi Sztrekierowi

Gratulacje dla uczniów,rodziców i nauczycieli
Gratulacje dla uczniów,rodziców i nauczycieli
03.03.2017

Najlepsi z najlepszych.Brawo!

Każdy rodzic marzy o tym, aby jego dziecko odniosło w życiu wielki sukces, aby rozwinęło wszystkie drzemiące w nim talenty i możliwości. To zupełnie normalne, że chcemy dla naszych podopiecznych dobrego życia. I jeśli rzeczywiście posiadają oni właściwy potencjał, nasze wsparcie i troska o jego rozwój są jak najbardziej potrzebne. Dzieci, swoje talenty rozwijają w szkole ale także poza nią, na zajęciach dodatkowych. Wysiłek dzieci jest zauważany i doceniany u nas w szkole. Dziś nagrodzony. Rozwijajcie się! Idźcie naprzód! Życzymy powodzenia i dalszych sukcesów w drugim semestrze !

Czytanie rozwija
Czytanie rozwija
23.02.2017

Otrzymaliśmy kolejne dofinansowanie

GRATULACJE PANI MARTO :) Rozporządzenie Rady Ministrów mówi o zakupie „nowości wydawniczych (książek nie będących podręcznikami)”.
A zatem chodzi o książki znajdujące się w aktualnej ofercie księgarskiej, w tym:
-lektury
-pozycje w języku obcym nowożytnym nauczanym w szkole jeżeli takie książki cieszą się zainteresowaniem uczniów.

22.02.2017

Biuletyn Informacyjny 6 /2016/2017


Plan pracy – marzec
03.03.(piątek) – Apel. Wręczenie nagród uczniom, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce oraz pracy wolontariackiej.
08.03.(środa) – Dzień Kobiet.
06.03.(poniedziałek) - poniedziałek miesiąca, rozmowy indywidualne nauczycieli z rodzicami
• godz.16.00-17.00 szkoła podstawowa kl. IV - V
• godz.17.00-18.00 szkoła podstawowa kl. VI, gimnazjum, liceum ogólnokształcące.
W klasach I-III w szkole podstawowej będą zebrania z rodzicami w terminach podanych przez wychowawców klas.
15.03. (środa) – Dzień Liczby Pi.
20.03.(poniedziałek) – Pierwszy Dzień Wiosny . Szczegóły podamy na stronie internetowej.

12.02.2017

Ważne!

W czasie ferii zimowych sekretariat szkoły przyjmuje interesantów w godz.9.00 - 14.00.

KRÓLOWA KIARA I KRÓL OSCAR
KRÓLOWA KIARA I KRÓL OSCAR
11.02.2017

Bal Karnawałowy 2017

WSZYSCY BAWIĄ SIĘ WSPANIALE, JAK CO ROKU W KARNAWALE !!
Karnawał to miła tradycja przepełniona muzyką i zabawą, gdzie ważnym elementem tego okresu są bale karnawałowe. Bal karnawałowy dla naszych dzieci to dzień niezwykły, często wyczekiwany przez wiele tygodni. Jest atrakcją bardzo lubianą przez dzieci, dostarczającą im wielu przeżyć i radości.
Tak też było u nas. Wszyscy świetnie się bawili.

07.02.2017

Ferie zimowe przed nami

Ferie zimowe niebawem.Od 13 do 26 lutego odpoczywamy.Nie zmarnujcie tego czasu na bezmyślne siedzenie w sieci.Zapomnijcie na chwilę o telefonach komórkowych,jest tyle wspaniałych książek,tyle wartościowych filmów.Może teatr,wspólny rodzinny wyjazd do kina.A tym ,którzy wyjadą na narty życzę powrotu bez gipsów,zdrowych i wypoczętych.Odpoczywajcie mądrze <3

Dobro wraca
Dobro wraca
01.02.2017

Magia Kolęd dla Madzi za nami.

30 września uczniowie ,rodzice,nauczyciele i pracownicy szkoły śpiewali po raz kolejny dla Madzi.Udało się.Dziękujemy <3

Piękna :)
Piękna :)
23.01.2017

Koniec semestru zbliża się,ale nie można zapomnieć o Madzi

PRZYPOMINAMY RODZICOM O WYWIADÓWKACH!!!!!!!
30 STYCZNIA (PONIEDZIAŁEK) O GODZ.16.30.
PO WYWIADÓWKACH PRZYJDZIE CZAS NA CHWILĘ ZADUMY.
ZAPRASZAMY RODZICÓW NA MAGIĘ KOLĘD DLA MADZI !!!

Brawo WY
Brawo WY
10.01.2017

Ranking Perspektyw 2017 ogłoszony

Ranking Perspektyw ogłoszony!Po raz kolejny jesteśmy w czołówce szkół dolnośląskich.Kapituła Rankingu oceniała wyniki zeszłorocznych matur oraz sukcesy olimpijskie.I niech się moi absolwenci nie martwią,że mamy brąz a srebro uciekło,bo dobrze wiecie co było naszym priorytetem - 100% zdana matura.Jesteście świetni, Wy Uczniowie,Wasi Rodzice,bo wykonaliście robotę na 200% a Nauczyciele zrobili wszystko,żeby wyniki były jak najlepsze.Gratuluję Wam wszystkim.Ciekawe ,że w tym roku na podium stoją dwie szkoły -Ossolińczycy i my.Dwie szkoły,których media lokalne nie rozpieszczają.Jednak dalej róbmy swoje a Ossolińczykom jeszcze raz gratuluję.BRAWO WY ! BRAWO MY !

05.01.2017

Brawo Wy :)

Pierwsze etapy najważniejszych konkursów z języka angielskiego już za nami.
Zacznijmy od Zdolnego Ślązaka. Na 11 osób które przeszły etap szkolny w całym powiecie wołowskim aż 6 to nasi uczniowie. Gratulujemy im serdecznie! Najbardziej jednak gratulujemy Marcelinie Połeć, która awansowała do ścisłego finału.
To jednak nie koniec osiągnięć Marceliny. Razem z Mikołajem Rygałło i Filipem Szczepańskim będzie bowiem reprezentować naszą szkołą w II etapie Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego dla gimnazjalistów.
Całej trójce oczywiście gratulujemy i życzymy powodzenia! Gratulacje dla Pana Tomasza Sztrekiera :)

31.12.2016

Życzenia od organu prowadzącego

Niech ten Nowy Rok 2017 przyniesie Wam wiele radości z rzeczy małych i dużych.Maluchom życzę wspaniałego dzieciństwa,starszakom udanych egzaminów i miłości a rodzicom jednych i drugich dumy ze swoich dzieci.Nauczycielom,pracownikom ze szkoły,przedszkola i żłobka powodzenia w życiu prywatnym i zawodowym.
Prezes Stowarzyszenia,,Inicjatywa Samorządowa Razem''
Anna Wysocka

Madzia z Pania Jadzią
Madzia z Pania Jadzią
22.12.2016

Dla Madzi wszystko!

Nasz elf posłaniec - pani Jadwiga - odwiedziła Madzię w czwartek tuż po klasowych spotkaniach wigilijnych. Bardzo chcieliśmy, żeby Madzia dostała prezent od społeczności naszej szkoły jeszcze przed świętami.Więcej na naszym szkolnym blogu.Zdrowiej Maleńka :)

Płacz i pamiątkowa fotka
Płacz i pamiątkowa fotka
12.12.2016

EUROWEEK 2016

Organizatorzy na swojej stronie piszą,że w obecnych czasach świat można nazwać globalną wioską, w związku z tym istotnym jest, aby uczniowie mieli świadomość różnorodnych transkulturowych zagadnień istniejących w tym świecie. Dlatego też Euroweek jest prowadzony przez wolontariuszy z całego świata, którzy mają za zadanie pomagać uczestnikom w poszerzaniu ich horyzontów w zakresie różnych kultur oraz podnosić umiejętności potrzebne do międzynarodowej współpracy. W tym celu wolontariusze przekazują informacje z zakresu historii, ekonomii, turystyki, kultury oraz mieszkańców i tradycji swoich krajów w sposób interaktywny, jak również bardzo osobisty, a co za tym idzie, niezwykle przystępny, co sprzyja zapamiętywaniu i rozumieniu poruszanych zagadnień. W celu podniesienia umiejętności społeczno-komunikacyjnych uczestników, program Euroweek otwiera przestrzeń do rozwijania poczucia pewności siebie poprzez zróżnicowane zadania, mające na celu integrację grupy i budowanie teamu, a także poprzez warsztaty językowe, odgrywanie ról, prezentacje, rozmowy motywacyjne oraz dyskusje grupowe z wolontariuszami. EUROWEEK jest programem edukacyjnym dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dla dorosłych, który ma na celu doskonalenie umiejętności językowych w zakresie języka angielskiego oraz kształtowanie zdolności przywódczych uczestników. Ponadto program rozwija inteligencję, tak potrzebną uczniom w szybko zmieniającym się świecie, uczy wielokulturowości, komunikacji społecznej oraz rozwija kreatywność.W tym roku grupa 55 uczniów od 8 do 12 grudnia była w Różance a lutym mamy nadzieje na spotkanie z wolontariuszami w naszej szkole.

Burza mózgów
Burza mózgów
15.12.2016

Bądźmy aktywni

Zespół Szkół Społecznych w Wołowie gościł dziś Grzegorza Wójkowskiego ze Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej BONA FIDES. Młodzież w ramach ogólnopolskiej akcji Masz Głos dowiedziała się o inicjatywie lokalnej. Więcej informacji można znaleźć na stronach;
http://www.maszglos.pl/…/mamy-dla-was-nowa-publikacje-tym-…/

14.12.2016

Razem w ośrodku wsparcia

Nie jest łatwo usiąść obok nieznajomego człowieka, uśmiechnąć się do niego, zamienić kilka słów. Trzeba chcieć pokonać wewnętrzny,czasem wręcz paraliżujący, lęk. A nam się to udało, bo bardzo miło upłynęły nam godziny w Środowiskowym Domu Samopomocy w Brzegu Dolnym.
Przy śnieżnobiałej choince kolejny
raz powrócili nasi znajomi z "Sanatorium" Doroty Gellner. Mamy nadzieję, że długo będziecie pamiętać o Wandzi, Stefanie, pani Eli, Annie i fontannie oraz rekinie, który zawsze zrobi Wam miejsce w basenie :) My długo będziemy pamiętać chwile spędzone z Wami: robienie papierowych "bombek" choinkowych okazało się dość prostym zadaniem, gdyż mogliśmy liczyć na to, że ktoś poda nam klej, pożyczy nożyczki, utnie kawałek wstążki. W końcu jesteśmy po to, by sobie pomagać.
A efekt jest taki, że każdy mógł się pochwalić własnoręcznie zrobioną ozdobą. Wspólnie zjedliśmy obiad i spałaszowaliśmy ciasto i ... okazało się, że trzeba wracać do szkoły. Szkoda. Chcemy jeszcze do Was wrócić, abyście nauczyli nas tego, co robicie w swoich pracowniach, bo odkryliśmy tam prawdziwe cudeńka! Dziękujemy za zaproszenie :)

19.12.2016

Biuletyn informacyjny 2016/2017

Plan pracy – grudzień/styczeń

19.12.2016

Życzenia świąteczne

Kochani !

Mikołajkowo :)
Mikołajkowo :)
06.12.2016

Mikołaj jednak istnieje

Dzisiaj Mikołaj sprawił radość starszym i młodszym :)

29.11.2016

Biuletyn informacyjny 4/2016/2017

Biuletyn informacyjny 4 /2016/2017

Jak dobrze być zdrowym
Jak dobrze być zdrowym
21.11.2016

Tydzień Tolerancji w ramach programu ,,Jeden hejt-milion nieszczęść''

Na dzisiejszych zajęciach uczniowie klas II i III szkoły podstawowej w ramach Tygodnia Tolerancji, który jest w naszej szkole mieli możliwość poznania różnych dyscyplin, konkurencji dla osób niepełnosprawnych. Uczniowie przekonali się z jakimi trudnościami borykają się niepełnosprawni sportowcy, ile muszą pokonywać ,,barier'', własnych słabości aby móc osiągnąć sukces.

Jak fajnie pomagać
Jak fajnie pomagać
18.11.2016

Piątaki - wielkie serce

X: Chłopcy, na co zbieracie?
Odp. Antek zdecydowanym głosem: Na lek dla Madzi!

Teledysk z udziałem Sabiny
Teledysk z udziałem Sabiny
19.11.2016

Wielki talent Sabina Sobień z klasy II LO

Nasza Sabinka Sobień z klasy II LO :) Wielki talent i odkrycie Pana Tomasza Sztrekiera - nauczyciela języka angielskiego.Gratulujemy !

Stanisław Srokowski
Stanisław Srokowski
08.11.2016

Przed 11 listopada

Dziś miało miejsce bardzo ważne spotkanie z młodzieżą przed Świętem Niepodległości przypadającym na 11 listopada. Te dni sprzyjają refleksji, że jesteśmy wolni, choć na co dzień nie doceniamy tego faktu. Warto było przyjść na spotkanie z pisarzem Stanisławem Srokowskim 8 listopada 2016r. do Zespołu Szkół Społecznych w Wołowie. Autor książki „Nienawiść” na podstawie, której powstał film W.Smarzowskiego „Wołyń” opowiadał o 4 letniej współpracy przy filmie. Bardzo ważne słowa padły podczas spotkania o przyczynie zdarzeń, jakie rozgrywały się w latach 1939 – 45 na terenach wschodniej Polski. Przed wojną w państwie zgodnie żyło i zamieszkiwało wiele nacji, a ludzie byli dla siebie sąsiadami. Kiedy w wyniku działań agresorów z zachodu i wschodu państwo polskie przestało działać chore ideologie obudziły upiory NIENAWIŚCI. Książka i film niosą wielowarstwowy przekaz dla przyszłych pokoleń, a zrozumienie trudnych treści i strasznych wydarzeń wymaga od czytelnika i widza skupienia. Zdarzenia, które w filmie rozgrywają się na terenie Wołynia miały miejsce na całych Kresach. Szacuje się, że wyniku ludobójstwa życie straciło 200 tys. osób. Stanisław Srokowski twierdzi, że gdyby ludzie trzymali się zasad, takie wydarzenia nie miałyby miejsca. Musimy nauczyć się zwalczać w sobie przejawy nienawiści, bo przy braku miłości do ludzi następuje wyniszczanie cywilizacji. Film Wołyń jest o bardzo wielu rzeczach i warto poświęcić dla niego czas, zapoznać się z historią i przesłaniami, jakie niesie dla przyszłych pokoleń. Jeżeli za pierwszym razem poruszeni emocjonalnie nie odczytamy w nim wszystkich warstw warto do niego wrócić ponownie z uzupełnioną wiedzą historyczną, lekturami o Kresach i przemyśleniami.
Czas Święta Niepodległości jest dobrym okresem do zastanowienia się, czym dla każdego z nas jest państwo, jego wolność i jakie są jego fundamenty, których nie wolno naruszać, żeby nie powtarzać historii po raz wtóry.

Zdolne Ślązaki
Zdolne Ślązaki
30.10.2016

Zdolne Ślązaki i Ślązaczki.Brawo Wy :)

Hat-trickowy zDolny Ślązak dla Marceliny Połeć, Mikołaja Rygałło
i Kacpra Gembary,którzy zakwalifikowali się do etapów powiatowych z bloków humanistycznego, matematyczno-fizycznego i przyrodniczego! Brawo!

30.10.2016

                                                                                             Ida i Sara brawo :)

27.10.2016

Biuletyn informacyjny 3/2016/2017

.Biuletyn informacyjny 3 /2016/2017

Gala jakich mało :)
Gala jakich mało :)
14.10.2016

Oscary 2016 rozdane

Wspaniała okazja do pokazania szkoły i uczniów we wspólnej zabawie. Życzenia, kwiaty i niebanalny pokaz poczucia humoru uczniów i nauczycieli. Gala z wręczaniem Oscarów w różnych kategoriach, czerwony dywan i wielkie brawa. Jednak trudno ocenić, kto bawił się lepiej. Było głośno i wesoło. Dziękujemy bardzo uczniom z klasy 1a i 1b gimnazjum,którzy pod opieką Pani Aureli Sawickiej przygotowali wspaniałą uroczystość.

Z MISTRZEM HORRORU
Z MISTRZEM HORRORU
05.10.2016

Z cyklu ,,Spotkania z ciekawymi ludźmi''

W środę, 5 października, dwójka naszych maturzystów wraz ze swoim anglistą Tomaszem Sztrekierem udała się na nietypowe spotkanie. W murach wołowskiego zakładu karnego wzięli udział w spotkaniu z Grahamem Mastertonem, niekwestionowanym mistrzem horroru. W towarzystwie osadzonych oraz wołowskich miłośników książek wysłuchali barwnej opowieści mistrza o jego życiu i twórczości, a także jego odpowiedzi na liczne pytania od publiczności. Były zdjęcia, były autografy, była i relacja w TVP Wrocław. Kto wie, może to nie było ich ostatnie spotkanie w Wołowie...

Pasowanie uczniów klas I
Pasowanie uczniów klas I
24.09.2016

15 lat minęło :)

15 lat minęło...... To dużo czy może niewiele ? Dla nas wystarczająco aby stworzyć szkołę, gdzie każdy uczeń czuje się dobrze, wyjątkowo i wartościowo. Gdzie każdy jest geniuszem, bez wyjątku. Gdzie pracownicy czują się jak w domu. Są chwile dobre, gorsze, kłótnie, sprzeczki, ale zawsze znajdujemy wyjście z sytuacji, tak jak w rodzinie. No i to "specyficzne poczucie humoru" :)

Stop cyberprzemocy
Stop cyberprzemocy
13.09.2016

Jeden hejt-milion nieszczęść

Wiadomość z ostatniej chwili ! Projekt ,,Jeden hejt- milion nieszczęść'' napisany przez dyrekcję Małgorzatę Gajos i Piotra Jasickiego przeszedł i został wysoko oceniony.Uczniowie, cyberprzemoc i jak jej zapobiegać to główny cel,jaki sobie założyliśmy.

Nasi w Szkocji
Nasi w Szkocji
13.09.2016

Wymiana międzynarodowa - Szkocja

Wymiana - wyjazd do Szkocji – wrzesień 2016
W dniach 2-9 września młodzież z klas 1, 2 i 3 gimnazjum oraz 1 liceum uczestniczyła w wymianie międzynarodowej ze Szkocją. Basia, Wiktoria, Radek, Daniel, Kasia, Marcelina, Julia i Mikołaj wraz z opiekunkami odwiedzili szkołę Smithycroft Secondary w Glasgow oraz zostali ugoszczeni w domach uczniów tej szkoły - swoich rówieśników.
Pierwszy dzień młodzież spędziła na poznawaniu swoich gospodarzy, ale już drugiego dnia wyruszyliśmy na wycieczkę nad jezioro Lomond (Loch Lomond), znane ze swojego malowniczego położenia pośród wzgórz i opiewającej je tradycyjnej pieśni. Nasza wizyta nad jeziorem zbiegła się w czasie z Loch Lomond Food and Drink Festival – festiwalem poświęconym tradycyjnym szkockim potrawom i napojom, których mogliśmy skosztować na miejscu a także dowiedzieć się, jak powstają.
Po tak intensywnym dniu, uczniowie odpoczywali w niedzielę w towarzystwie goszczących ich rodzin, by w poniedziałek podjąć wyzwanie i pojawić się w szkockiej szkole. Polska młodzież uczestniczyła w zajęciach z matematyki, fizyki, języka angielskiego, a nawet rysunku i szycia! Zwłaszcza te ostatnie okazały się dla naszych dziewcząt prawdziwą szkołą szycia… tj. życia  :)
Na zajęciach w szkole upłynęło nam poniedziałkowe i wtorkowe przedpołudnie. Wszyscy byliśmy pod wrażeniem szkoły Smithycroft, jej rozmiarów, wyposażenia oraz nauczycieli i uczniów, którzy niezwykle serdecznie nas przyjęli.
W poniedziałek popołudniu odbyliśmy przejażdżkę po Glasgow otwartym piętrowym autobusem. W trakcie tej wycieczki mieliśmy możliwość wysłuchania przewodnika opowiadającego o historii miasta i jego największych zabytkach.
Wtorkowe popołudnie spędziliśmy w muzeum People’s Palace zapoznając się z historią Glasgow, jego najznakomitszymi mieszkańcami oraz z rolą, jaką odegrała Szkocja podczas II wojny światowej.
We środę pojechaliśmy pociągiem do Edynburga i spędziliśmy cały dzień zwiedzając stolicę Szkocji, robiąc zakupy w sklepach z pamiątkami oraz wspinając się na nieczynny wulkan by zrobić jak najlepsze zdjęcia tego historycznego miasta.
Czwartkowy ranek spędziliśmy na międzyszkolnych warsztatach młodzieżowych dotyczących Holocaustu oraz zwiedzając St. Mungo Museum of Religious Life and Art, a popołudniu nasi gospodarze pożegnali nas pizzą i wieczorkiem tanecznym w szkole.

10.09.2016

Biuletyn Informacyjny 1/2016/2017

10.09.2016

Dyrektor Małgorzata Gajos ogłasza rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017
Dyrektor Małgorzata Gajos ogłasza rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017
01.09.2016

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego

Rok szkolny 2016/2017 rozpoczęty :)
Witamy serdecznie uczniów naszej szkoły, a przede wszystkim dzieciaczki z klas pierwszych SP. Jest nas znowu trochę więcej niż w poprzednim roku. Rozpoczęty rok szkolny jest już 15 z kolei. Podczas krótkiego apelu na rozpoczęcie roku właśnie uczniowie klas pierwszych SP złożyli ślubowanie. Po apelu oczywiście odbyły się spotkania uczniów oraz Rodziców z Wychowawcami klas. A od jutra zaczynamy lekcje!

13.07.2016

Podręczniki obowiązujące w roku szkolnym 2016/2017

Szkolny Zestaw Podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2016.2017 znajduje się w zakładce Dokumenty szkolne.Przypominamy,że uczniowie z klas I-V ze szkoły podstawowej,z klas I-II gimnazjum mają darmowe książki w ramach rządowego programu.

26.06.2016

            W okresie wakacyjnym sekretariat szkoły pracuje w godz.9.00 - 14.00.

Brawo uczniowie,brawo rodzice ,brawo nauczyciele :)
Brawo uczniowie,brawo rodzice ,brawo nauczyciele :)
21.06.2016

Wyniki Egzaminu Gimnazjalnego

Wyniki przedstawione w tabeli mówią same za siebie.Jesteśmy mega :) wspaniali.Gratulujemy Uczniom ,ich Rodzicom i Nauczycielom.

DLA MADZI !
DLA MADZI !
21.06.2016

Pomóżmy Madzi !

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 24 czerwca o godz.9.00.

Sejm Dzieci i Młodzieży nasz
Sejm Dzieci i Młodzieży nasz
03.06.2016

Posłanki i Posłowie,Ola Pałys,Oliwia Lipińska,Radek Haller,Daniel Lewandowski

XXII sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży zakończona!

WYNIKI SPRAWDZIANU !
WYNIKI SPRAWDZIANU !
24.05.2016

Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty 2016

Dzisiaj ogłoszono wyniki Ogólnopolskiego Sprawdzianu Szóstoklasisty.Gratulujemy wyników naszym wspaniałym uczniom,ich rodzicom i nauczycielom,pozdrawiając pozostałe szkoły podstawowe w powiecie wołowskim.Wyniki są wspaniałe.Wy jesteście wspaniali !
A oto wyniki Waszej pracy:

Nauka w plenerze
Nauka w plenerze
27.05.2016

Nauka w plenerze

Warsztaty artystyczno – przyrodnicze.
18 maja grupa młodzieży z kółka plastycznego wraz z opiekunem artystycznym p. Barbarą Zarzycką – Majer i przewodnikiem przyrodniczym p. Justyną Rydzak pojechała do Trzcinicy Wołowskiej.
Na miejscu przywitały nas piękne plenery malarskie. Nie brakowało też atrakcji przyrodniczych, z których najbardziej ucieszyła nas możliwość obserwacji susłów w ich naturalnym środowisku. Wyjazd zakończyło ognisko i pieczenie kiełbasek w siedzibie Fundacji Przyrodniczej „Pro Natura”. Bardzo dziękujemy panu Krzysztofowi Koniecznemu za gościnne i serdeczne przyjęcie!
Efekty pracy artystów będzie można obejrzeć na wystawie poplenerowej w siedzibie naszej szkoły.

Razem
Razem
08.05.2016

Kla II a gimnazjum z Panią Adą i Panią Kasią pomagają :)

Pierwszy raz II a

Powodzenia na maturze
Powodzenia na maturze
29.04.2016

Pożegnanie Maturzystów

Zanim zakwitną przysłowiowe maturalne kasztany dziś odbyło się rozdanie świadectw w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym przy Zespole Szkół Społecznych w Wołowie.
Wspaniała 16 uczniów; Dominika Erenfeld, Bartłomiej Grzegorz Fałkowski, Michał Adam Gajos, Jonatan Gąsiorowski, Gustaw Gelmuda, Patrycja Gelmuda, Amanda Krawiec, Aleksandra Krupka, Wiktoria Muzyka, Michał Andrzej Niedźwiedzki, Joanna Maria Rudnik, Dariusz Szkudlarek, Laura Maria Wasilewska, Klaudia Agata Watral, Patryk Zawadka, Maciej Bartosz Zowal – kończy ten etap nauki. W oczach grona pedagogicznego łzy, że czas tak szybko leci, a uczniowie wchodzą w dorosłe życie i opuszczają szkołę.
Już w środę przed nimi matura, a potem trzeba będzie zmierzyć się ze światem dorosłych. Jak mówi honorowy prezes Stowarzyszenia Inicjatywy Samorządowej "Razem" Marek Gajos szkoła nie tylko daje wiedzę, ale w pierwszej kolejności uczy, jak być dobrym człowiekiem.
Życzymy samych dobrych wyników na maturze i niech łzy ukradkiem wycierane przy rozstaniu świadectw zapadną w pamięć wraz z wartościami przekazywanymi w szkole.

Wyniki
Wyniki
29.04.2016

Młodzi posłowie 2016

Kolejny raz po Posłach, których kadencja skończy się 1 czerwca Maja Biłyk,Marcelina Połeć,Oskar Kołodziej i Kacper Gembara nasze miasto będzie miał swoją reprezentację w Sejmie Dzieci i Młodzieży. Tym razem reprezentować nas będzie Radosław Haller i Daniel Lewandowski z Dwujęzycznego Niepublicznego Gimnazjum w Zespole Szkół Społecznych w Wołowie. W ślad za uchwałą Rady Miejskiej Wołowa w swoim zadaniu przywołują wydarzenia z życia ofiar zesłanych na Syberię. Oddają hołd ich martyrologii na nieludzkiej ziemi i utrwalają ich w naszej wdzięcznej pamięci.
Panie posłanki w Sejmie Dzieci i Młodzieży Aleksandra Pałys i Oliwia Lipińska z Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Społecznych w Wołowie. Podjęły się przybliżenia miejsca pamięci w miejscowości Brzózka w Gminie Wińsko. Przybliżyły i rozpowszechniły wiedzę na temat istnienia miejsca pamięci „Śladami Ojców Naszych” w młodym pokoleniu. Wartość miejsca pamięci doceniło również Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu organizując wystawę w dniu 15 kwietnia 2016r.

29.04.2016

Matematykę da się lubić

Dnia 21 kwietnia 2016 r. zorganizowany został przez Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej w Wołowie XI Powiatowy Konkurs Matematyczny PLUSIK.
II miejsce zajął Radosław Filiński z kl.5.
Dzień wcześniej rywalizowali powiatowi matematycy z gimnazjum.
I miejsce zajęła Marcelina Połeć i Mikołaj Rygałło a tuż za nimi na podium stanął Kacper Gembara . Gratulujemy :)

29.04.Międzynarodowy Dzień Tańca
29.04.Międzynarodowy Dzień Tańca
28.04.2016

Międzynarodowy Dzień Tańca

Dziś w naszej szkole odbył się Międzynarodowy Dzień Tańca. Imprezę poprowadził pan Tomasz Pamin i zrobił to świetnie. Pokazy przygotowała pani Paulina Heluszka. Dziękujemy!!
Taniec jest formą sztuki, która daje możliwość wykazania się artystycznymi zdolnościami, których naszym dzieciom nie brak. Ponadto ostatnie odkrycia sugerują, że taniec może uczynić ludzi mądrzejszymi, ponieważ stymuluje w dużym stopniu umysł. Zwiększa więc zdolności poznawcze. Regularny taniec jest źródłem dobrego samopoczucia. Podnosi poziom endorfin we krwi tzw hormonów szczęścia. Więc tańczmy :)

Mikołaj Rygałło to wie!
Mikołaj Rygałło to wie!
27.04.2016

Mikołaj Rygałło świadomym konsumentem

W dniu 25 kwietnia 2016 r. w sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wołowie odbył się VII Powiatowy Konkurs „Jestem świadomym konsumentem”.
W konkursie udział wzięli uczniowie naszej szkoły.
W kategorii szkół gimnazjalnych
III miejsce zajął Mikołaj Rygałło – uczeń klasy I gimnazjum.
Gratulacje Mikołaj :)

Dzień Języków Obcych
Dzień Języków Obcych
27.04.2016

Angielski,niemiecki a może hiszpański?


Języki obce na wesoło
O tym, że znajomość języków obcych ułatwia zycie, nie trzeba nikogo przekonywać. Ale językami można się też bawić, a przy okazji sprawdzić swoje umiejętności i dowiedzieć się czegoś nowego. Oprócz znajomości angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego, postawiliśmy w tym roku na realioznawstwo- było trochę geografii, trochę literatury, pojawiły się charakterystyczne budowle i osobowości ze świata polityki,filmu, muzyki, sportu i nauki, a nawet turniej "Jaka to melodia?"
Zarówno klasy IV-VI, jak i połączone siły GIM-LO wykazały się wiedzą, umiejętnościami, determinacją i poczuciem humoru.
Gościem specjalnym była Pani Ewa Nowak, metodyk języków obcych.

26.04.2016

Młodzi i starsi germaniści na podium!

W połowie kwietnia 2016 roku odbyła się w nowej formule siódma edycja Powiatowego Konkursu Językowego dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, którego celem było wspieranie uczniów w rozwijaniu kompetencji językowych, mobilizowanie do samodzielnej, systematycznej pracy oraz nagradzanie wysiłków uczniów i nauczycieli. Konkurs odbył się dzięki uprzejmości pani dyrektor Małgorzaty Gajos w Zespole Szkół Społecznych w Wołowie, a udział w nim wzięło 55 uczniów z 11 szkół powiatowych: Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Powstańców Śląskich w Wołowie, Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Orląt Lwowskich w Wołowie, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubiążu, Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Krzydlinie Wielkiej, Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Starym Wołowie, Szkoły Podstawowej im. Św. Mikołaja z Miry w Krzelowie, Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Pogalewie Wielkim, Szkoły Podstawowej w Wińsku, Szkoły Podstawowej im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie, Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Marii Skłodowskiej- Curie w Brzegu Dolnym oraz Dwujęzycznej Niepublicznej Szkoły Podstawowej. W konkursie z języka niemieckiego najlepiej zadania konkursowe wykonali uczniowie ze Szkoły Społecznej: Emilia Szpyra, Piotr Milik oraz Marta Soszyńska. Cała trójka pracuje pod czujnym okiem pani Adrianny Rygałło .VII Powiatowy Konkurs Językowy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych też zakończył się sukcesem.Z języka niemieckiego na pierwszym miejscu uplasowała się Patrycja Gelmuda . Tuż za nią Laura Wasilewska.Gratulujemy :)

PROJEKT OKŁADKI
PROJEKT OKŁADKI
26.04.2016

Tomek Lefler z klasy 6 otrzymał wyróżnienie.Gratulacje !

POWIATOWY KONKURS LITERACKO - PLASTYCZNY ORGANIZOWANY PRZEZ BIBLIOTEKĘ PEDAGOGICZNĄ W WOŁOWIE "CZYTAJ Z NAMI - PROJEKT OKŁADKI DO ULUBIONEJ KSIĄŻKI HENRYKA SIENKIEWICZA" rozstrzygnięty!

24.04.2016

Biuletyn Informacyjny 8/2015/2016

Biuletyn informacyjny 8 /2015/2016

Lekcja pokazowa dla nauczycieli
Lekcja pokazowa dla nauczycieli
24.04.2016

Uczniowie z klasy 2a pokazali co potrafią

13 kwietnia 2016 r. odbyła się w naszej szkole lekcja pokazowa dla nauczycieli z naszego powiatu. Zajęcia plastyczne przeprowadzone w kl.II a przez Panią Barbarę Zarzycką - Majer,pokazały nam ,nauczycielom,że HERB WOŁOWA w wyobraźni dzieci może wyglądać różnie .Inicjatorką wymiany doświadczeń nauczycieli była Pani Danuta Haller.Dziękujemy za ciekawe zajęcia

21.04.2016

Najlepsi fizycy

 Znowu wszyscy wielbiciele fizyki stanęli w szranki.Uczniowie naszej szkoły zajęli wysokie miejsca. Wszystkim życzymy dalszych sukcesów i satysfakcji z rozwiązywania lwiątkowych łamigłówek.Gratulujemy Panu Piotrowi Jasickiemu,opiekunowi naszych uczniów.

A wszystko dla Madzi Nalepy ! Dziękujemy !
A wszystko dla Madzi Nalepy ! Dziękujemy !
13.04.2016

Gala Laureatów ! Podziwiajcie!

08.04.2016

Nasi współorganizatorzy,sponsorzy i media

Starostwo Powiatowe w Wołowie
Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
Urząd Miejski w Wołowie
Firma Kotar
Hurtownia Biurex
Sklep Oregon
Turbo Trans
Bez nich nie byłoby naszego festiwalu, to nasi sponsorzy.Dziękujemy !

Laureaci X Ponadregionalnego Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej
Laureaci X Ponadregionalnego Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej
06.04.2016

Lista laureatów

Lista Laureatów X Ponadregionalnego Festiwalu
Piosenki Obcojęzycznej
przedszkola i szkoły podstawowe
Kategoria - soliści - przedszkola i klasy I-III SP
I miejsce Aleksandra Moskal za piosenkę w języku angielskim pt. „CAN YOU FEEL THE LOVE TONIGHT” (Zespół Szkół Publicznych w Lubiążu).

Zajęcia terenowe z Panią Justyną Rydzak to nauka i zabawa
Zajęcia terenowe z Panią Justyną Rydzak to nauka i zabawa
05.04.2016

Zajęcia terenowe

W poniedziałek klasa 1 LO pod opieką Pani Justyny Rydzak była a zajęciach terenowych.Wiecej zobaczycie w galerii.

X Ponadregionalny Festiwal Piosenki Obcojęzycznej
X Ponadregionalny Festiwal Piosenki Obcojęzycznej
05.04.2016

6 i 7 kwietnia przesłuchania konkursowe

Kolejność występów na X Ponadregionalnym Festiwalu
Piosenki Obcojęzycznej
6 kwietnia 2016r.
PRZEDSZKOLA I SZKOŁY PODSTAWOWE

Konkurs Językowy,,Mój wymarzony dom''
Konkurs Językowy,,Mój wymarzony dom''
29.03.2016

Najmłodsi Laureaci:)

W roku szkolnym 2015/2016 odbyła się VII edycja Konkursu Plastyczno -Językowego dla uczniów szkół podstawowych. Organizatorem było Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej w Wołowie. Celem konkursu było rozwijanie wyobraźni twórczej, stworzenie płaszczyzny do pozytywnej rywalizacji oraz ćwiczenie poprawnej pisowni. W tym roku tematem prac był "Mój wymarzony dom".

14.03.2016

Dzisiaj lubiliśmy naszych matematyków :)

W dniu 14 marca obchodzilismy Miedzynarodowy Dzień Liczby Pi. Datę tą wybrano nieprzypadkowo, ponieważ w amerykańskim zapisie dat jest to 3.14, czyli właśnie przybliżenie liczby π (pi). Wiele amerykańskich szkół obchodzi wtedy święto matematyki tzw. Pi Day [czyt. pajdej]. Warto przypomnieć, że dzień ten jest jednocześnie rocznicą urodzin znanego polskiego matematyka Wacława Sierpińskiego oraz Alberta Einsteina.

Anna Wróbel i Jan Zygoń ze swoimi uczniami zwyciężyli
Anna Wróbel i Jan Zygoń ze swoimi uczniami zwyciężyli
23.03.2016

Wiosenalia 2016

W naszej szkole witaliśmy wiosnę w europejskim stylu. Dzieci podzielone na pięć drużyn reprezentowały Grecję, Irlandię, Holandię, Wielką Brytanię oraz Włochy. Zawsze stawiamy na dobrą zabawę i zdrową rywalizację. Nie ma przegranych. Wszyscy swoje zadania wykonali najlepiej jak potrafili i naprawdę dawali z siebie wszystko. Doceniamy. Tradycyjnie na koniec spaliliśmy Marzanny na znak końca zimy. Były też kiełbaski i pyszna grochówka.

Najnowszy biuletyn
Najnowszy biuletyn
23.03.2016

Biuletyn Informacyjny 7/2015/2016

Plan pracy – marzec/kwiecień
22.03.(wtorek) – Kiermasz Świąteczny.

Wesołych Świąt
Wesołych Świąt
23.03.2016

Wesołego Alleluja !!!!!!!!!!!!!

DRODZY RODZICE, PRACOWNICY, UCZNIOWIE !

Ponownie nasi na podium
Ponownie nasi na podium
23.03.2016

WYNIKI VII Powiatowego Konkursu Językowego

Z początkiem marca 2016 roku odbyła się siódma edycja Powiatowego Konkursu Językowego dla uczniów szkół gimnazjalnych. Jego celem było wspieranie uczniów szkół gimnazjalnych w rozwijaniu kompetencji językowych, pogłębianie ich zainteresowań filologicznych i mobilizowanie do samodzielnej, systematycznej pracy oraz nagradzanie wysiłków uczniów i nauczycieli. Konkurs odbył się w Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej w Wołowie. W konkursie z języka angielskiego wzięło udział 18 uczniów z 6 szkół powiatowych: Dwujęzycznego Niepublicznego Gimnazjum w Wołowie, Publicznego Gimnazjum Nr 2 im. Sybiraków w Wołowie, Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Ks. Jana Twardowskiego w Wołowie, Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Brzegu Dolnym, Publicznego Gimnazjum im. Armii Krajowej w Lubiążu oraz Publicznego Gimnazjum Nr 2 Brzegu Dolnym. Do zdobycia było 120 punktów. Nikomu nie udało się wykonać bezbłędnie wszystkich zadań. Najlepiej w tym roku wypadł uczeń Mateusz Mendak z Publicznego Gimnazjum Nr 2 im. Sybiraków w Wołowie. Drugie miejsce i tylko jeden punkt mniej zdobyła Marcelina Połeć, uczennica z Dwujęzycznego Niepublicznego Gimnazjum w Wołowie. Trzecie miejsce przypadło Pawłowi Klimczakowi z Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Brzegu Dolnym . Gratulacje należą się zarówno uczniom, jak i ich nauczycielom: pani Annie Lizoń, panu Tomaszowi Sztrekierowi oraz pani Patrycji Serdyńskiej. W konkursie z języka niemieckiego wzięli udział uczniowie z czterech szkół gimnazjalnych. Byli to reprezentanci: Publicznego Gimnazjum Nr 2 im. Sybiraków w Wołowie, Dwujęzycznego Niepublicznego Gimnazjum w Wołowie, Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Ks. Jana Twardowskiego w Wołowie i Publicznego Gimnazjum im. Armii Krajowej w Lubiążu. Tym razem można było zdobyć 56 punktów. Niestety również w przypadku języka niemieckiego nikt nie zdołał ich uzyskać. Najlepiej zadania konkursowe wykonał Jakub Tkaczyk z Dwujęzycznego Niepublicznego Gimnazjum w Wołowie. Na drugim miejscu uplasowała się Adrianna Kwiatkowska, także z Dwujęzycznego Niepublicznego Gimnazjum w Wołowie. Trzecie miejsce przypadło Annie Kokot , uczennicy z Publicznego Gimnazjum Nr 2 im. Sybiraków w Wołowie . Uczniowie pracują pod czujnym okiem pań: Adrianny Rygałło oraz Agnieszki Lorkiewicz .

Prorytet każdego z nas
Prorytet każdego z nas
21.03.2016

Międzynarodowy Dzień Walki z Rasizmem i Nietolerancją !!!

21.03 -  Międzynarodowy Dzień Walki z Rasizmem i Nietolerancją !!!

Konkurs Ortograficzny
Konkurs Ortograficzny
06.03.2016

Wyniki Powiatowego Konkursu Ortograficznego

Wyniki IX Powiatowego Konkursu Ortograficznego
rok szkolny 2015/2016.Nasi uczniowie na podium!
Kategoria: szkoły podstawowe:
II miejsce - Piotr Milik – Zespół Szkół Społecznych w Wołowie
Kategoria: gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne:
II miejsce - Mikołaj Rygałło – Dwujęzyczne Niepubliczne Gimnazjum w Wołowie

Najlepsi !
Najlepsi !
03.03.2016

Warto się uczyć,brać udział w konkursach i pomagać potrzebującym

W dniu 26 lutego 2016 podsumowując I półrocze rozdaliśmy drobne nagrody wyróżniającym się uczniom. Wolontariusze, najlepsi uczniowie czy laureaci konkursów otrzymali pamiątkowe medale oraz nagrody książkowe i rzeczowe. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy!

Pomagamy zwierzętom
Pomagamy zwierzętom
29.02.2016

Biuletyn 6/2015/2016

Biuletyn Informacyjny nr 6/2015/2016

Teatr grecki
Teatr grecki
29.02.2016

Wracamy do Grecji

Teatr grecki w wydaniu czwartoklasistów pod okiem Pani Ani Wróbel.

Monika,Natalia,Mikołaj
Monika,Natalia,Mikołaj
25.02.2016

Na podium

24.lutego 2016 odbył się Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej na szczeblu gminnym. Wzięły w niej udział Szkoły Podstawowej oraz Szkoły Gimnazjalne z gminy Wołów.
Turniej składał się z dwóch części:
I etap - część pisemna
II etap - część ustna
Nasze gimnazjum reprezentował zespół w składzie:
1.Natalia Grzyb
2.Monika Piotrowska
                                                   3.Mikołaj Rygałło

Mikołaj Rygałło
Mikołaj Rygałło
25.02.2016

Kolejny sukces Mikołaja

Mikołaj Rygałło został finalistą konkursu ,,zDolny Ślązak Gimnazjalista'' z języka angielskiego.Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !

17.02.2016

6 -latki w szkole :)

26 odważnych dzieci i wspaniałych rodziców było wczoraj w naszej szkole na ,,pierwszej lekcji'' prowadzonej przez przyszłą wychowawczynię klasy pierwszej.Pani Kasia Bogucka będzie od września drugą mamą naszych najmłodszych uczniów.Czekamy na WAS we wrześniu ! :)

Nowe plany lekcji
Nowe plany lekcji
08.02.2016

Plan lekcji

W zakładce ,,Plan lekcji'' nowe plany lekcji z niewielkimi zmianami do pobrania.

X Ponadregionalny Festiwal Piosenki Obcojęzycznej
X Ponadregionalny Festiwal Piosenki Obcojęzycznej
03.02.2016

Śpiewać każdy może,zapraszamy!

Dyrektor Zespołu Szkół Społecznych
w Wołowie
ma przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w
X PONADREGIONALNYM FESTIWALU PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ
dla uczniów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów
oraz szkół ponadgimnazjalnych
Naszą ofertę kierujemy do uczniów z całej Polski, którzy chętnie łączą umiejętności wokalne z językowymi. Do wzięcia udziału w Festiwalu zapraszamy gorąco zarówno wiernych uczestników, jak i tych, którzy chcą spróbować szczęścia po raz pierwszy.Po zapoznaniu się z Regulaminem Festiwalu prosimy przesłać do nas w ustalonym terminie zgłoszenie zawierające następujące dane:
1. Imiona i nazwiska wykonawców – solistów, duetów oraz nazwy zespołów ( w tym również akompaniujących uczniów).
2. Wiek uczestników i klasa, do której uczęszczają.
3. Ilość osób wykonujących piosenkę.
4. Tytuł utworu i język, w którym będzie wykonany.
5. Krótka informacja o piosence w języku polskim.
6. Imiona i nazwiska nauczycieli – opiekunów.
7. Adres i telefon (fax) szkoły i opiekuna.
Prosimy o wyraźny zapis tytułów piosenek.
Serdecznie pozdrawiam
Małgorzata Gajos

Młodzi germaniści
Młodzi germaniści
01.02.2016

Kolejne sukcesy językowe naszych gimnazjalistów

XIV OGÓLNOPOLSKI KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA GIMNAZJALISTÓW
9.01.2016 we Wrocławiu odbył się etap regionalny konkursu. Do setki najlepszych w regionie (spośród 1100, którzy brali udział w etapach szkolnych) zakwalifikowali się Adrianna Kwiatkowska, Jakub Tkaczyk i Mikołaj Rygałło. Arkusz konkursowy obejmował zadania na rozumienie ze słuchu, czytanie ze zrozumieniem, reakcje językowe, struktury leksykalno- gramatyczne, realioznawstwo krajów niemieckojęzycznych (w tym roku tych mniej znanych – Szwajcarii i Liechtensteinu) oraz wypracowanie. Mimo dużego stopnia trudności nasi reprezentanci zajęli wysokie miejsca: Mikołaj i Kuba - 22, Ada – 25. Do ogólnopolskiego finału w Instytucie Goethego w Warszawie zaproszono13 najlepszych uczniów z naszego regionu.
Gratulujemy Wam wyników! Jesteśmy z Was dumni! Pani Adriannie Rygałło dziękujemy :)

Wolontariusze z całego świata
Wolontariusze z całego świata
31.01.2016

Będę liderem!


Niektórzy nasi uczniowie spędzają ferie na nartach inni na sankach, a jeszcze inni siedząc w domu. Jednakże mamy wśród naszych uczniów grupę 30 osobową, która postanowiła podszkolić swoje zdolności językowe na obozie szkoleniowym EuroWeek -Szkoła Liderów w Międzygórzu. Podczas kilku dni dowiedzą się, co sprawi, że to właśnie oni mogę stać się liderami grupy. Cały obóz składa się z sześciu bloków tematycznych a cała wiedza przekazywana jest w formie zabawy i przy użyciu języka angielskiego. Program realizowany jest przez szkoleniowców Europejskiego Forum Młodzieży. Trenerzy zostali przygotowani do pracy z młodzieżą, uczestnicząc w licznych szkoleniach, przeprowadzonych m.in. przez Polską Fundację im. Roberta Schumana, Fundację Bertelsmana, Szkołę Liderów Społeczno - Politycznych, Polską Szkołę Facyliatorów Społecznych, Fundación de Estudios Comerciales, Agencia Espanola de Cooperación Internacional. Zajęcia prowadzone są przez wolontariuszy z Kenii, Turcji, Indonezji, Filipin, Indii, Meksyku, Łotwy, Francji.

Odpoczywaj mądrze !
Odpoczywaj mądrze !
31.01.2016

List Pani Dyrektor do Uczniów

Kochani uczniowie, rozpoczynające się ferie zimowe to dla wszystkich moment odpoczynku, oderwania się od szkolnych obowiązków oraz szansa na zebranie sił na drugi semestr nauki. Przede wszystkim jest jednak okazja do wykorzystania uroków tej pory roku i aktywnego spędzenia czasu podczas jazdy na nartach, snowboardzie, sankach czy łyżwach oraz długich spacerów, a w przypadku braku śniegu i mrozu – na pływalni czy w halach sportowych. Niektórzy z Was spędzą ten czas w domu. Wykorzystajcie ten czas mądrze. Niech każdy z Was wróci do szkoły zdrowy i wypoczęty. Korzystajcie rozsądnie z internetu oraz portali społecznościowych. Unikajcie pokus, które mogą zaważyć na Waszym zdrowiu – używek różnego rodzaju. Zagrożenia, które czyhają na Was w sieci często bardzo niewinne, mogą stać się groźne. Nie nawiązujcie znajomości, jeśli cokolwiek Was zaniepokoi. Zawsze macie obok siebie osoby najważniejsze – rodziców i opiekunów. Do nich zwróćcie się o pomoc w przypadku jakiegokolwiek zagrożenia.
Czekam na Was radosnych i uśmiechniętych.
Małgorzata Gajos

REKRUTACJA ROZPOCZĘTA
REKRUTACJA ROZPOCZĘTA
29.12.2015

Pomyśl o przyszłości dziecka już dziś!

REKRUTACJA DO SZKÓŁ WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZESPOŁU SZKÓŁ SPOŁECZNYCH W WOŁOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ROZPOCZĘTA I POTRWA DO KOŃCA MARCA (Z WYJĄTKIEM KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ, GDZIE REKRUTACJA TRWA DO KOŃCA STYCZNIA).

Oj, działo się, działo
Oj, działo się, działo
29.01.2016

Dziękujemy starszakom i Pani Justynie :)

Będzie zabawa, będzie się działo! U nas jak zawsze - wesoło! Klasa I LO przygotowała swoim młodszym kolegom bal karnawałowy! Do pomocy dołączyły dziewczyny z II LO.

Konkurs Fotograficzny
Konkurs Fotograficzny
29.01.2016

Ciekawe miejsca i Magiczna Kraina

Nasi uczniowie, laureaci konkursów: "Ciekawe miejsce w moim mieście, mojej wsi" oraz "Magiczna Kraina - Krajobraz ekologiczny Powiatu Wołowskiego" mogli zobaczyć swoje prace w Sali Kameralnej Wołowskiego Ośrodka Kultury. Gratulujemy!!!

Nasi maturzyści
Nasi maturzyści
29.01.2016

Polonez z Fredrą zaliczony

Maturzyści zaliczyli 16 Poloneza dla Fredry. Pozdrawiamy "Zetkę" z Brzegu Dolnego i życzymy wszystkim maturzystom zdania matury.Fredro pomoże :)

Magia Kolęd dla Madzi
Magia Kolęd dla Madzi
25.01.2016

Magia,która ściska serce

W poniedziałkowe popołudnie już po raz trzeci rozbrzmiewały w naszej szkole kolędy dla Madzi Nalepy. W koncercie charytatywnym licznie wzięli udział uczniowie, ale wystąpili też nauczyciele, dyrekcja, pracownicy szkoły i przedstawicielki przedszkola ADAŚ. Wielka wspaniała publiczność nie szczędziła braw wykonawcom, którzy grali i śpiewali dla Madzi. Podczas koncertu udało się zebrać kwotę 3628 zł. Szczególne podziękowania należą się Pani Adriannie Rygałło, która czuwała nad całością uroczystości oraz Pani Aldonie Fedorczak za duuuuży grosik.
Kochani! Jesteście cudowni! Wielkie dzięki!
Madziu! Zdrowiej! Wszyscy jesteśmy z Tobą i czekamy na Ciebie!

Brawo Iza !
Brawo Iza !
27.01.2016

Sukcesów językowych ciąg dalszy

Niezmiernie miło nam poinformować,że do II etapu konkursu Cambridge Write On zakwalifikowała się
IZA CZARNY uczennica klasy IIb liceum.
II. etap konkursu odbędzie się 19 marca (sobota) o godz. 11:00 w Centrum Edukacji Fischer

Dzień Babci i Dziadka
Dzień Babci i Dziadka
22.01.2016

Dzień Babci i Dziadka

Z okazji Dnia Babci i Dziadka życzymy  100 lat!!!!!!!!!!!!!!!!!

Wolontariusze z 1 LO
Wolontariusze z 1 LO
24.01.2016

Warto pomagać

Jeszcze raz „PoczytajMy”
Z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka wolontariusze z kl. 1 LO wraz z Paniami Katarzyną Śliz i Adrianną Rygałło odwiedzili Zakład Pielęgnacyjno- Opiekuńczy w Wołowie. Oprócz pięknej laurki (dziękujemy Pani Basiu!), serdecznych życzeń i pysznych ciast zabraliśmy ze sobą kryminał Joanny Chmielewskiej „Nawiedzony dom”. Nasi uczniowie, przygotowani przez Panią Grażynę Gułę, z wielkim zaangażowaniem przeczytali podopiecznym ośrodka spory fragment tej pełnej zagadek książki .

Deutschfreund
Deutschfreund
24.01.2016

Sukcesy językowe


W konkursie języka niemieckiego Deutschfreund wzięło udział 36 uczniów z kl. V-VI szkoły podstawowej, I-III gimnazjum i III liceum.
WYNIK BARDZO DOBRY (ponad 80% możliwych do zdobycia punktów) uzyskali:
Patrycja Bednarz kl. I gim (90,83%) 5MW 24MK
Mikołaj Rygałło kl. I gim (86,67%) 9MW 43MK
Laura Wasilewska kl. IIILO (81,25%) 6MW 114MK
WYNIK DOBRY (ponad 75% możliwych do zdobycia punktów)
Marta Soszyńska kl. VI (77,5%) 25MW 122MK

Uroki zimy
Uroki zimy
18.01.2016

Jak co roku na nartach :)

Ubiegły tydzień nasi uczniowie spędzili w górach.Czwartaki w Jakuszycach,piątaki w Zieleńcu a gimnazjaliści i licealiści w Zwardoniu.

Jesteśmy super
Jesteśmy super
14.01.2016

Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych

Takiego sukcesu jeszcze nie było. W Rankingu Perspektyw 2016 nasze liceum jest na 8 miejscu w województwie dolnośląskim. Brawo uczniowie, brawo rodzice, nauczyciele tak trzymać!
W Polsce jesteśmy na świetnym 117 miejscu na około 2000 liceów.

Poloneza czas zacząć
Poloneza czas zacząć
12.01.2016

Studniówka 2016

Tak szybko mija czas... jeszcze wczoraj maluchy kręcące się po szkolnych korytarzach, dziś dumnie kroczą w rytmie poloneza... Maturzyści 2016!

Próbny Sprawdzian Szóstoklasisty
Próbny Sprawdzian Szóstoklasisty
07.01.2016

Próbny Sprawdzian Szóstoklasisty

Próbny Sprawdzian Szóstoklasisty odbędzie się dnia 12.01.2015r.(wtorek). Szczegółowe informacje znajdziecie na naszej stronie w zakładce: Sprawdzian .09:00 – Część 1 – język polski i matematyka (80 minut)

Jurek Owsiak
Jurek Owsiak
11.01.2016

Ja co roku pomagamy Jurkowi Owsiakowi i jego Orkiestrze

Nasi wolontariusze w tym roku nie zawiedli.Wciąż liczą pieniądze a jest 1.18 w nocy .Dziękuję najmłodszym,którzy pod okiem doświadczonych licealistów zbierali pieniądze.Warto pomagać!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Wycieczka do Złotego Stoku
Wycieczka do Złotego Stoku
11.01.2016

Nauka w plenerze

10-11 grudnia 2015r. klasy trzecie oraz szóste SP gościły w Złotym Stoku. Bardzo ciepło wspominamy ten wyjazd. Oprócz dobrej zabawy i odpoczynku dzieci zwiedzały kopalnię w której czekał na nich miły gość
Emotikon smile
Święty Mikołaj podarował wszystkim dzieciom upominki. W programie wycieczki było również zwiedzanie średniowiecznego Parku Techniki, który był przekształcony w wioskę Mikołaja, podziemny spływ łodzią, strzelanie z łuków, płukanie złota, szukanie diamentów oraz malowanie gipsowych aniołków. Pozdrawiamy organizatorów wycieczki, było super.

02.01.2016

Biuletyn Informacyjny 5/2015/2016

Biuletyn Informacyjny 2015/2016

Życzenia noworoczne
Życzenia noworoczne
31.12.2015

Nowy Rok 2016 przed nami :)

Dużo uśmiechu, siły i wytrwałości w dążeniu do celu, sukcesów w nauce i pracy,tylko słonecznych dni, przyjaźni, miłości i wielu buziaków i aby ten rok Was uskrzydlił życzy Małgorzata Gajos

Konkursy językowe
Konkursy językowe
29.12.2015

Konkurs Językowy Multitest.Gratulacje dla Laureatów i wyróżnionych :)

W ogólnopolskim konkursie MULTITEST wzięło udział 55 uczniów z kl. IV-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum.
LAUREACI- j. angielski
Marcelina Połeć - kl.2 gim. - 7 miejsce
Mikołaj Rygałło – kl. 1 gim. – 7 miejsce
WYRÓŻNIENIA- j. angielski
Samuel Reszytyło – kl. 6b – 11 miejsce
Jakub Tkaczyk – kl. 3 gim. – 14 miejsce
WYRÓŻNIENIA- j. niemiecki
Patrycja Bednarz – kl. 1 gim. – 12 miejsce
Mikołaj Rygałło – kl. 1 gim. – 12 miejsce
Bartosz Kuska – kl.4 – 14 miejsce

Mikołaj Rygałło finalistą!
Mikołaj Rygałło finalistą!
27.12.2015

Mikołaj Rygałło kolejny raz w finale

Mikołaj Rygałło w zeszłym roku szkolnym został Laureatem ,,zDolnego Ślązaczka'' z języka polskiego. W tym roku, już jako świeżo upieczony gimnazjalista został finalistą ,,zDolnego Ślązaka'' z języka angielskiego. Gratulujemy i życzymy powodzenia w finale.

Kiermaszowe szaleństwo
Kiermaszowe szaleństwo
27.12.2015

Kiermaszowe szaleństwo zakupowe


Ciastka - 5 minut i wykupione
Pierniki - 5 minut i sprzedane
Sianko pod obrus - 5 minut i ... itd
Jesteście mistrzami zakupów!
Mamy nadzieję, że wszystkie ozdoby dotarły w całości do Waszych domów :)
Dziękujemy całym sercem naszym darczyńcom:
Wiktorii Teper, Mamie Piotrka Milika oraz Mamie Dawida Nowaka za pyszne babeczki i ciasteczka. Pani Małgorzacie Brzezickiej, która mimo choroby, upiekła bardzo nietypowe ciastka na patyku - wielkie dzięki! I tu spieszę poinformować, że przyniesione przez Was słodkości zniknęły dosłownie w 5 minut :)
Wszystkie ozdoby świąteczne zrobiliśmy w szkolnej bibliotece.
Pracowaliśmy wspólnie, w miłej atmosferze, trochę innej niż ta, która panuje w salach lekcyjnych. Można było gadać, śpiewać, śmiać się. Słuchaliśmy muzyki. Surowo ocenialiśmy swoje "artystyczne" szaleństwa, ale jedynek nie wystawialiśmy. Uzyskane z kiermaszu pieniądze wydamy na zmiany w bibliotece - wszystko po to, żeby było w niej milej, przytulniej, żebyście przychodzili do niej częściej i nie chcieli jej opuszczać :)
Dziękujemy wszystkim, którzy docenili naszą pracę i zrobili zakupy na kiermaszu :)

Jasełka
Jasełka
22.12.2015

Jasełka w wykonaniu uczniów klas II SP

Okres Bożego Narodzenia to czas radosnego świętowania w gronie najbliższych. To także czas przedstawień ukazujących wydarzenia z Betlejem. Dzięki Pani Annie Pałys i Marii Zdeb mogliśmy się dzisiaj na chwilę zatrzymać w przedświątecznej gonitwie i zobaczyć uczniów klas 2a i 2b SP którzy wcielili się w swoje role i przedstawili Jasełka dla swoich rodziców i dziadków.

Życzenia
Życzenia
25.12.2015

Hej, kolęda ,kolęda!

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy wspaniałych chwil przy wigilijnym stole.
Niech te świąteczne dni będą dla nas wszystkich chwilą refleksją nad tym co jest w życiu ważne.Jesteśmy myślami ze wszystkimi bez względu na przekonania,różnice poglądów.Niech te dni będą dla Państwa czasem miłości i odpoczynku.

24.12.2015

Sukces Patryka Zawadki, ucznia kl.III b LO

Etap szkolny 40. Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego za nami. W tegorocznej edycji konkursu udział wzięło 1811 uczniów z 72 szkół z województwa dolnośląskiego.
Wiadomość, którą otrzymaliśmy przed świętami ucieszyła Patryka Zawadkę, ucznia kl.III liceum i jego nauczyciela Tomasza Sztrekiera. OTO INFORMACJA ,KTÓRĄ OTRZYMALIŚMY
,,Szanowni Państwo!

Uczniowie kl.Ia gimnazjum z wizytą w przedszkolu
Uczniowie kl.Ia gimnazjum z wizytą w przedszkolu
16.12.2015

Z „Żabkiem i Ropuchem” w ADASIU


W poniedziałkowe przedpołudnie uczniowie kl. 1 gimnazjum- Monika, Emilka, Natalka, Zosia, Oliwka, Patrycja, Julka, Jonasz, Kamil i Mikołaj odwiedzili wszystkie grupy w przedszkolu „Adaś”. Przedszkolaki wysłuchały pięciu opowieści o parze przyjaciół - Żabku i Ropuchu - autorstwa Arnolda Lobela. Była bajka o ciasteczkach i silnej woli, o przestraszonych nasionkach, które nie chciały rosnąć, strasznym śnie, zgubionej liście, strachu i odwadze. Gimnazjalistów do czytania przygotowała Pani Katarzyna Śliz, a w wyprawie do przedszkola towarzyszyła Pani Adrianna Rygałło.
Była to kolejna odsłona ogólnopolskiego programu „PoczytajMy”.

Wolontariat działa
Wolontariat działa
18.12.2015

Wolontariusze pomagają

3 XII – Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych
5.XII – Międzynarodowy Dzień Wolontariusza
10 XII – Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka
W ubiegłym tygodniu obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Osób Niepełnosprawnych i Dzień Wolontariusza. Z tej okazji zaprosiliśmy podopiecznych Powiatowego Ośrodka Wsparcia i Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych oraz naszych uczniów ze szkoły podstawowej. Prowadząca imprezę klasa 2 gimnazjum przekonywała, że warto pomagać, a uśmiech i dobre słowo wystarczą, aby sprawić komuś przyjemność.
Było nam niezmiernie miło móc zobaczyć przedstawienie składające się z wierszy Jana Brzechwy, przygotowane przez panie terapeutki i podopiecznych z SON-u. W rewanżu uczniowie kl. 1 i 2 pięknie zaśpiewali świąteczne i zimowe piosenki.
Po słodkim poczęstunku nadszedł czas na wspólną zabawę- aula zamieniła się w salon gier. Krążąc między stolikami można było zagrać w Memory, Grzybobranie, Chińczyka, Jengę czy Kiki Ricky.
Podczas całej imprezy można było podziwiać prawdziwe dzieła sztuki, które powstały w pracowniach Powiatowego Ośrodka Wsparcia.
Dziękujemy klasie 2 gimnazjum za zaangażowanie.

Szkolny Konkurs Wiedzy - Fryderyk Chopin
Szkolny Konkurs Wiedzy - Fryderyk Chopin
27.06.2020

Aktualności

W marcu 2010 r. w naszej szkole odbędzie się konkurs wiedzy dotyczący twórczości Fryderyka Chopina. Znajomość wskazanej literatury obowiązkowa - szczegóły w regulaminie dostępnym w sekretariacie oraz zakładce "Pliki do pobrania".