DOKUMENTY DO POBRANIA


[pobierz] 0.1 MB wniosek-do-dyrektora--nauka-od-dnia-26
[pobierz] 0.1 MB wniosek-do-dyrektora--nauka-od-dnia-26
[pobierz] 0.9 MB owu-nnw-szkolne-v-rodo-1

Warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

[pobierz] 0.1 MB program-wychowawczo--profilaktyczny-2020
[pobierz] 0.1 MB kalendarz-roku-szkolnego-2020

Dodatkowe dni wolne od nauki w roku szkolnym 2020/2021

• 1 stycznia 2021(piątek): Nowy Rok
• 6 stycznia 2021 ( środa): Święto Trzech Króli
• 3 maja 2021 (poniedziałek ): Święto Konstytucji 3 Maja
• 3 czerwca 2021 ( środa): Boże Ciało

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych do dyspozycji dyrektora szkoły – zajęcia opiekuńcze

1. 14.10. 2021 r. (środa) Dzień Edukacji Narodowej
2. 4,5,6 maja 2021 r. Egzamin maturalny                                                                                                3. 25,26,27 maja 2021r. Egzamin Ósmoklasisty