O projektach


 "MEMORIES WILL KEEP US TOGETHER – DZIĘKI WSPOMNIENIOM POZOSTANIEMY RAZEM"

 PRIORYTETY

 
Dzięki temu projektowi, związanemu z kwestią wykluczenia społecznego, chcemy pomóc uczniom pracować nad kluczowymi kompetencjami związanymi z piśmiennictwem i umiejętnością liczenia (wspólny obszar dla wszystkich szkół, zgodnie z art. 165 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej odnośnie edukacji, zarówno dla uczniów jak i osób w podeszłym wieku.
Aby projekt był realistyczny, nasze główne priorytety, zarówno wertykalne jak i horyzontalne, dotyczą samego sedna jeśli chodzi o wartości naszych społeczeństw. chcemy uratować wartości od zapomnienia i sprawić, aby starsi i młodsi razem rozmawiali, śpiewali i uczyli się od siebie.

 

 1. Pokazanie uczestnikom wspólnych korzyści.
 2. Promowanie europejskiego obywatelstwa.
 3. Zapobieganie społecznemu wykluczeniu.
 4. zapobieganie izolacji wynikającej z wieku.
 5. Zaangażowanie co najmniej dwóch pokoleń nie związanych relacjami rodzinnymi.
 6. Doprowadzenie do obopólnego zrozumienia między starszymi i młodszymi.
 7. Pomoc w rozwiązywaniu lokalnych problemów.
 8. Rozwijanie relacji interpersonalnych/ znajomości.
 9. Wzmocnienie lokalnych społeczności.
 10. Stworzenie międzynarodowych więzi i umacnianie już istniejących.
 11. Wspieranie idei obywatelstwa europejskiego.
 12. Motywowanie uczniów do korzystania z języków obcych poprzez wykonywanie autentycznych     zadań wymagających języka/ języków obcych.
 13. Zaangażowanie wszystkich grup wiekowych do korzystania z umiejętności IT aby zwiększyć     ich kompetencje cyfrowe.

OPIS  PROJEKTU


Cała Europa stoi w obliczu kryzysu tożsamości. Odnosi się do całego kontynentu, konkretnych krajów a czasami do narodów wchodzących w ich skład. Zmaganie o zdefiniowanie swojej tożsamości jest jednak pozbawione sensu jeśli nie będzie miała miejsca podstawowa wymiana informacji między pokoleniami. Dzięki temu ci, którzy wkrótce przejmą obowiązek zajmowania się światem będą mieli większą świadomość tego, o co w tym wszystkim naprawdę wchodzi, a przede wszystkim o co w tym wszystkim powinno chodzić. Zdadzą sobie sprawę jak wyglądała Europa kiedy jeszcze nie pracowaliśmy razem. Zobaczą również jak rodziny w całej Europie pokonywały trudności dnia codziennego dzięki wzajemnemu wspieraniu się. Jeśli uda się im wyciągnąć wnioski, wtedy będziemy mogli porównać kraje do członków rodziny a przyszłość UE nie będzie się już rysowała w tak ciemnych kolorach. Być może dzięki wspomnieniom wciąż będziemy razem. widzimy przed sobą kilka wyraźnych celów i jesteśmy pewni, że dzięki temu projektowi uda się nam je zrealizować. Po pierwsze porównanie przepływu informacji pomiędzy pokoleniami przekona wszystkich uczestników, że jest to wartość uniwersalna bez względu na granice między krajami czy narodami. Wyrzucenie poza nawias narodowych różnic pozwoli nam złamać stereotypy narodowości, i grup wiekowych wciąż powszechne w wielu krajach. Wspólne zadania wykonywane przez członków jednej rodziny będą miały pozytywny wpływ na jakość więzi rodzinnych. Nie tylko poprawią wzajemne zrozumienie, ale dzięki odkryciu jaką wartość mogą mieć starsi dla młodszych, a młodsi dla starszych, zwiększą poczucie własnej wartości. Zaangażowanie starszych i młodszych z pewnością będzie miało jeszcze inny wpływ - młodzież będzie bardziej zaangażowana a starsi nie będę się już czuć niepotrzebni. Będzie to bez wątpienia miało pozytywny wpływ na nasze lokalne społeczności, bez względu na skalę - problem wykluczenia społecznego jest przecież problemem lokalnym. Mamy również nadzieję, że uda się zawiązać nowe więzi. Zarówno w skali lokalnej jak i międzynarodowej. Jesteśmy również przekonani, że zbieranie wspomnień od osób starszych pomoże uczestnikom dojść do wniosku, że wczasach 'przed-unijnych' życie było o wiele cięższe, zwłaszcza w krajach Europy środkowej i wschodniej. W dobie silnych ruchów antyunijnych na całym kontynencie nabiera to dużego znaczenia. Reasumując, możemy oczekiwać zrealizowania następujących celów.

 

 1. Pokazanie uczestnikom wspólnych korzyści.
 2. Wypromowanie europejskiego społeczeństwa obywatelskiego.
 3. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu.
 4. Zapobieganie izolacji osób starszych.
 5. Zaangażowanie co najmniej dwóch pokoleń nie spokrewnionych ze sobą.
 6. Zwiększenie wzajemnego zrozumienia pomiędzy młodszymi i starszymi.
 7. Zwiększenie poziomu samooceny w obydwu grupach.
 8. Pomoc w rozwiązywaniu problemów lokalnych.
 9. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych.
 10. Wzmocnienie naszych lokalnych społeczności.
 11. Stworzenie nowych międzynarodowych więzi i wzmocnienie już istniejących.
 12. Promowanie europejskiego społeczeństwa obywatelskiego.
 13. Zmotywowanie uczniów to używania języków obcych poprzez wykonywania autentycznych     zadań wymagających użycia języków obcych.
 14. Zaangażowanie wszystkich grup wiekowych do korzystania z umiejętności IT aby zwiększyć     ich cyfrową kompetencję.