Rok szkolny 2021/2022


[pobierz] 0.1 MB komunikat-7---ksztalcenie-zdalne

 

Szanowni Państwo Rodzice, Nauczyciele i Pracownicy szkoły, kochani Uczniowie,


z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r., naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w całym kraju. Są jednak pewne wyjątki ,o których poniżej poinformuję. Covid -19 jest i z tym nie ma co polemizować. W naszej szkole frekwencja wśród uczniów i jest bardzo duża, tym bardziej rozumiem Wasze rozgoryczenie i złość.Sądziłam, że szczepienia nauczycieli, rodziców i starszych uczniów, którzy zabezpieczyli się ,żeby zrobić krok ku normalności coś zmienią. Czy mieliśmy wątpliwości czy to zrobić? Tak. Zrobiliśmy to jednak dla siebie i dla tych ,z którymi przebywamy w szkole. Zrobiliśmy to w poczuciu odpowiedzialności za innych. Obserwuję wzrastające napięcie wśród rodziców, obserwuję napięcie wśród nauczycieli i pracowników. Apeluję do Was wszystkich, odpuście ! Najważniejsze dla mnie jest, żeby wspierać się a nie udawadniać sobie nawzajem kto ma rację. Nauczyciele są ambitni, wymagają od siebie i innych dużo. I dobrze, trzeba jednak pamiętać, że każdy uczeń jest inny i to ma być priorytetem ! A teraz czas na szczegółowe informacje regulujące pracę szkoły:
 szkoła jest otwarta w godz. 6.30 -16.00,
 uczniowie zaczynają lekcje zdalne od godz. 8.00 według planu zajęć,
 dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność, na wniosek rodzica/opiekuna ,będę zobowiązana zorganizować nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów w szkole),
 dla uczniów uczęszczających do klas I – III szkoły podstawowej, których rodzice/opiekunowie nie mogą zapewnić opieki swoim dzieciom w okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych , będę zobowiązana zorganizować opiekę w szkole na wniosek rodziców uczniów ( wniosek do pobrania na stronie www.sisr.com.pl w zakładce - Informacje Covid -19 https://sisr.com.pl/rok-szkolny-20212022.html . Wnioski proszę wysłać za pośrednictwem komunikatorów klasowych, pocztą e-mail: zss.wolow@gazeta.pl lub złożyć osobiście w sekretariacie szkoły.
 nauczyciel będzie jednocześnie prowadził lekcje zdalne z uczniami przebywającymi w domu oraz z tymi, którzy będą w szkole,
 podstawową platformą e–learningową jest nadal Moodle, jeśli będą problemy z połączeniem, proszę o cierpliwość, nauczyciel przekaże materiał na komunikatorze,
 proszę informować o nieobecności dziecka na zajęciach wychowawcę klasy,
 proszę o ciągłą kontrolę dotyczącą przebywania dziecka ,,w sieci’’,uczniowie nie będą cały czas uczyły się na platformie, przerwy niech spędzają nie na grach, ale zabawach ruchowych czy innych zgodnych z zainteresowaniami, regulamin uczestnictwa uczniów w kształceniu na odległość reguluje zał. nr 1
 dyrektorzy szkół mogą organizować dla uczniów klas ósmych oraz klas maturalnych konsultacje indywidualne lub grupowe.
 nauczanie zdalne będzie odbywało się w dniach: 20,21,22 grudnia 2021 r. oraz 3,4,5,7 stycznia 2022 r.
 Od dnia 23 grudnia 2021 r, do dnia 31 grudnia 2021 r. trwa przerwa świąteczna. W tych dniach nie odbywają się zajęcia.
Dla osób przebywających w szkole obowiązuje nadal reżim sanitarny.
Bardzo proszę, w razie wątpliwości, dzwonić bezpośrednio do mnie (nawet w niedzielę), przypominam nr tel. 604 961 564.

Pozdrawiam serdecznie
Małgorzata Gajos

 

[pobierz] 0.1 MB wniosek-do-dyrektora--nauczanie-stacjonarne
[pobierz] 0.2 MB procedura-bezpieczenstwa-w-szkole-2021-2022
[pobierz] 0.2 MB wytyczne_mein_mz_i_gis_wrzesien_2021-2