Rok szkolny 2020/2021


[pobierz] 0.1 MB komunikat-7--nauka-zdalna
[pobierz] 0.1 MB regulamin-dowozu-uczniow-do-szkoly
[pobierz] 0.1 MB procedury---biblioteka---covid-19
[pobierz] 0.1 MB wykaz-oddzialow-i-sal-lekcyjnych
[pobierz] 0.1 MB oswiadczenie-rodzica
[pobierz] 0.1 MB parkowanie-samochodow-przed-i-po-zajeciach
[pobierz] 0.1 MB regulamin-bezpieczenstwa-covid--19
[pobierz] 0.1 MB komunikat-1-rsz-2020-2021
[pobierz] 0.1 MB harmonogram-zajec-w-formie-hybrydowej---10--2020


Szanowni Państwo: Rodzice, Nauczyciele, Pracownicy Szkoły, Uczniowie,


przekazuję Wam informacje, które przez najbliższe dwa tygodnie zmienią nasze szkolne życie… Niestety, mimo braku zachorowań wśród uczniów i nauczycieli, 100% frekwencji w pracy tych ostatnich, jesteśmy zobowiązani do przestrzegania zaleceń przekazanych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1870


Tydzień temu wprowadziłam edukację hybrydową w liceum. Jest już nieaktualna. Jesteśmy wszyscy zmęczeni, dlatego wprowadzam zmiany podczas nauki zdalnej, szczególnie w klasach
w szkole podstawowej. Nie mogę obciążać Was - Rodzice, Was - Nauczyciele, Was - Pracownicy administracji i obsługi , bo w niedalekim czasie my wszyscy będziemy potrzebowali pomocy innej niż związanej z COVID-19 .
Proszę, żeby nasze emocje nie wpłynęły na atmosferę w pracy, którą wypracowaliśmy przez prawie 20 lat. Dzwońcie, piszcie. Zawsze jestem do Waszej dyspozycji.


Najważniejsze informacje:
 uczniowie klas 4 - 8 szkoły podstawowej oraz uczniowie liceum ogólnokształcącego od dnia 26.10.br. do dnia 08.11.br. będą uczyli się wyłącznie za pomocą technik i metod kształcenia na odległość, według dotychczasowego planu zajęć,
 nauczanie w szkole podstawowej w klasach 1-3 będzie odbywało się według dotychczasowego planu zajęć w systemie wyłącznie stacjonarnym,
 autobus z Brzegu Dolnego będzie dowoził/odwoził uczniów według dotychczasowego rozkładu jazdy,
 wyjazdy uczniów klas 1-3 na basen będą odbywały się na dotychczasowych zasadach,
 w dniu 26.10.br. (poniedziałek) odbędą się wyłącznie zajęcia wychowawcze, których celem będzie przypomnienie dzieciom zasad zachowania w sieci oraz ustalenie metod nauczania
i zasad oceniania na poszczególnych przedmiotach; zalecam w dalszym ciągu ocenianie kształtujące w szkole podstawowej,
 podstawową platformą e – learningową będzie Moodle, aczkolwiek dopuszczam inne platformy czy komunikatory stosowane przez nauczycieli i dostosowane do wieku uczniów,
 brak prac domowych w szkole podstawowej, zasada ,,dla chętnych’’,
 lekcje zdalne oraz stacjonarne mogą trwać krócej niż 45 minut,
 zajęcia szachowe w klasach starszych będą prowadzone w formie sprawdzonej w poprzednim roku szkolnym, wieczorne turnieje,
 do szkoły przychodzą uczniowie zdrowi oraz ci, którzy nie przebywają na kwarantannie,
 obowiązek przemieszczania się dzieci do 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna dotyczy dni nauki szkolnej i godzin 8.00-16.00 ; zasada ta nie obowiązuje, kiedy dziecko idzie do szkoły lub wraca z niej do domu,
 obowiązek stałej kontroli frekwencji uczniów.

Z wyrazami szacunku

Małgorzata Gajos

[pobierz] 0.1 MB komunikat-3--2020-2021
[pobierz] 0.2 MB komunikat-6-kl