Projekt "Aktywna edukacja"


Dogodna lokalizacja
Dogodna lokalizacja

 

Wołów, 22.02.2022.

 

Szanowni Państwo! Drodzy Rodzice i kochane Dzieci!

 

Miło nam poinformować że nasz szkoła została beneficjentem projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Tytuł projektu „Aktywna edukacja”
Czas trwania: 14.02.2022- 13.02.2023
Projekt dotyczy uczniów szkoły podstawowej.

 

W ramach projektu organizowane będą dodatkowe zajęcia:
   Zadanie 1:

 • Zajęcia dydaktyczno– wyrównawcze z matematyki dla klas 1-3
 • Zajęcia dydaktyczno– wyrównawcze z języka angielskiego dla klas 1-3
 • Zajęcia z logopedą dla klas 1-3
 • Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne dla klas 1-3
 • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki dla klas 4-8
 • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego dla klas 4-8
 • Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne TUS
 • Konsultacje indywidualne dla Rodziców

   Zadanie 2:

 • Zajęcia pozaszkolne wyjazdy edukacyjne – przeznaczone dla wszystkich klas ze szkoły    podstawowej
 • Projekty edukacyjne – przeznaczone dla wszystkich klas ze szkoły podstawowej

   Zadanie 3:

 • Zajęcia rozwijające z matematyki dla klas 1-3
 • Zajęcia rozwijające z języka angielskiego dla klas 1-3
 • Zajęcia rozwijające z języka niemieckiego dla klas 1-3
 • Zajęcia rozwijające z matematyki dla klas 4-8
 • Zajęcia rozwijające z języka angielskiego dla klas 4-8
 • Zajęcia rozwijające z języka niemieckiego dla klas 4-8
 • Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się i zapamiętywania dla klas 1-3
  Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się i zapamiętywania dla klas 4-8
 • Warsztaty kreatywne
 • Warsztaty chemiczne

 

Na wszystkie zajęcia odbywać się będzie rekrutacja prowadzona przez Komisję Rekrutacyjną powołaną przez panią Dyrektor.
Kandydatów na zajęcia mogą zgłaszać Rodzice ( najlepiej poprzez wychowawców klasy), nauczyciele oraz wychowawcy do 28.02.2022r.

Harmonogram zajęć oraz lista osób zakwalifikowanych zostaną przedstawione po zakończeniu rekrutacji.

 

 

 

Szkolny Zespół Projektowy:
Małgorzata Gajos
Jadwiga Trześniowska
Magdalena Półtorak
Justyna Rydzak
Anna Zator