Power 2019


Dogodna lokalizacja
Dogodna lokalizacja

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Zespół Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ogłosiła wyniki konkursu formularzy zgłoszeniowych w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”. Nasz projekt ,,Przedsiębiorczy Europejczyk – to Ja !” otrzymał dofinansowanie w kwocie 162 582,00 zł. Gratulujemy innym szkołom z Polski, którym udało się napisać dobry projekt.