O szkole


Jesteśmy naj!
Jesteśmy naj!

Zespół Szkół Społecznych w Wołowie utworzony został z inicjatywy Stowarzyszenia "Inicjatywa Samorządowa RAZEM" w Wołowie. We wrześniu 2001 roku nauka prowadzona była w 8 klasach (3 szkoły podstawowej i 5 klas gimnazjum). Łącznie uczyło się 116 uczniów.

 

Od początku 2008 roku szkoła podstawowa działa w nowo wyremontowanym budynku przy ul. Zaułek Zielony 20. W ten sposób wszystkie szkoły wchodzące w skład Zespołu działają w jednym miejscu.

 

W skład Zespołu Szkół Społecznych w Wołowie wchodzą: Niepubliczna Szkoła Podstawowa oraz Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące.

 

W realizacji zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych i opiekuńczych szkoły kierujemy się sprawdzonymi już metodami i formami pracy pedagogicznej. Jesteśmy otwarci na wymogi współczesności oraz prowadzimy działania by nasi absolwenci byli świadomi przynależności Polski do Unii Europejskiej.

 

Potwierdzeniem bardzo dobrze zrealizowanych zadań szkoły są osiągnięcia uczniów w różnych dziedzinach. Nasza szkoła dzięki wysokim wynikom sprawdzianu i egzaminów znalazła się na liście najlepszych dolnośląskich szkół podstawowych, gimnazjów i liceów.

 

Stwarzamy warunki do rozwijania zainteresowań i talentów. Tworzymy klimat szkoły przyjaznej, ukierunkowanej na indywidualny rozwój każdego ucznia. Naszym celem jest edukacja pozostawiająca trwały ślad i widoczne rezultaty w dalszej przyszłości młodego człowieka. Nasze motto ''Wychowanie to przykład i miłość, nic więcej'' pozwala naszym uczniom czuć się w szkole jak w domu z jednoczesnym zachowaniem wzajemnego szacunku

 

 

Tygodniowy czas pracy ucznia wynosi 40 godzin. W ramach tej ilości godzin uczniowie realizują rozszerzoną ilość godzin min. z języka angielskiego. Uczniowie w liceum wybierają jako drugi język obcy język niemiecki lub hiszpański. W ramach zajęć wychowania fizycznego uczniowie mają m.in. 2 godziny basenu.

 

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku od godz.8.00 do 15.25.

 


Podczas długiej przerwy, która trwa 25 minut uczniowie mają możliwość korzystania z ciepłego posiłku.


Zapewniamy transport uczniów z Brzegu Dolnego i okolic własnym autobusem.

W szkole podstawowej uczniowie mają obowiązkową naukę tańca oraz zajęcia szachowe.