O szkole


Jesteśmy naj!
Jesteśmy naj!

 

Zespół Szkół Społecznych w Wołowie utworzony został z inicjatywy Stowarzyszenia "Inicjatywa Samorządowa RAZEM" w Wołowie. We wrześniu 2001 roku nauka prowadzona była w 8 klasach (3 szkoły podstawowej i 5 klas gimnazjum). Łącznie uczyło się 116 uczniów. W chwili obecnej w Zespole Szkół i jest 16 klas: 10 klas szkoły podstawowej, 3 klasy gimnazjum i 3 klasy liceum ogólnokształcącego. Łącznie w chwili obecnej w szkole uczy się 257 uczniów.

Od początku 2008 roku szkoła podstawowa działa w nowo wyremontowanym budynku przy ul. Zaułek Zielony 20. W ten sposób wszystkie szkoły wchodzące w skład Zespołu działają w jednym miejscu.

 

W skład Zespołu Szkół Społecznych w Wołowie wchodzą:

Dwujęzyczna Niepubliczna Szkoła Podstawowa,

Dwujęzyczne Niepubliczne Gimnazjum,

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące.

 

Tygodniowy czas pracy ucznia wynosi 40 godzin. W ramach tej ilości godzin uczniowie realizują rozszerzoną ilość godzin z języka angielskiego. Uczniowie w gimnazjum i liceum wybierają jako drugi język obcy język niemiecki lub hiszpański. Zajęcia z języka angielskiego obywają się z native speaker'em. W ramach zajęć wychowania fizycznego uczniowie mają m.in. 2 godziny basenu.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku od godz.8.00 do 15.25.
W realizacji zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych i opiekuńczych szkoły kierujemy się sprawdzonymi już metodami i formami pracy pedagogicznej. Jesteśmy otwarci na wymogi współczesności oraz prowadzimy działania by nasi absolwenci byli świadomi przynależności Polski do Unii Europejskiej.
Podczas długiej przerwy, która trwa 25 minut uczniowie mają możliwość korzystania z ciepłego posiłku.
Zapewniamy transport uczniów z Brzegu Dolnego i okolic własnym autobusem.

W szkole podstawowej uczniowie mają obowiązkową naukę tańca oraz zajęcia szachowe.

 

Wyniki egzaminów zewnętrznych szansą na sukces
Wyniki egzaminów zewnętrznych szansą na sukces

Potwierdzeniem bardzo dobrze zrealizowanych zadań szkoły są osiągnięcia uczniów w różnych dziedzinach. Nasza szkoła dzięki wysokim wynikom sprawdzianu i egzaminów znalazła się na liście najlepszych dolnośląskich szkół podstawowych, gimnazjów i liceów.

W roku szkolnym 2014/2015 wyniki egzaminów zewnętrznych przedstawiały się następująco:

 

SPRAWDZIAN

 

Mikołaj Rygałło uzyskał najwyższy wynik 100%!!!!!!! ze wszystkich części sprawdzianu.
Średnie wyniki procentowe przedstawiają się następująco:
Język polski
Gmina:69,9
Szkoła:80,0
Matematyka
Gmina:50,7
Szkoła:67,7
Język angielski:
Gmina:78,8
Szkoła:96,7!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Język niemiecki
Gmina:52,7
Szkoła:65,0

 

EGZMIN GIMNAZJALNY

 

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA
JĘZYK POLSKI
SZKOŁA - 69,9
GMINA - 60,2
WOJ.DOLNOŚLĄSKIE - 61,2

HISTORIA I WOS
SZKOŁA - 77,1
GMINA - 61,5
WOJ.DOLNOŚLĄSKIE - 63,2

CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA
MATEMATYKA
SZKOŁA - 64,4
GMINA - 45,6
WOJ.DOLNOŚLĄSKIE - 46,8

PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE
SZKOŁA - 63,4
GMINA - 46,8
WOJ.DOLNOŚLĄSKIE - 49,0

CZĘŚĆ JĘZYKOWA
JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY
SZKOŁA - 90,6
GMINA - 63,5
WOJ.DOLNOŚLĄSKIE - 66,6

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY
SZKOŁA - 85,3

 

EGZAMIN MATURALNY POZIOM PODSTAWOWY

 

JĘZYK POLSKI
SZKOŁA - 72,1
POWIAT - 64,5

MATEMATYKA
SZKOŁA - 68,1
POWIAT - 53,2

JĘZYK ANGIELSKI
SZKOŁA - 88,9
POWIAT - 74,6

JĘZYK NIEMIECKI
SZKOŁA - 92,0
POWIAT - 71,1

 

EGZAMIN MATURALNY POZIOM ROZSZERZONY

 

JĘZYK POLSKI
SZKOŁA - 91,3
POWIAT - 75,3

MATEMATYKA
SZKOŁA - 71,6
POWIAT - 33,9

JĘZYK ANGIELSKI
SZKOŁA - 66,1
POWIAT - 63,3


 

 

Edukacja od 6 lat
Edukacja od 6 lat

Stwarzamy warunki do rozwijania zainteresowań i talentów.

 

Tworzymy klimat szkoły przyjaznej, ukierunkowanej na indywidualny rozwój każdego ucznia. Naszym celem jest edukacja pozostawiająca trwały ślad i widoczne rezultaty w dalszej przyszłości młodego człowieka...

 

Nasze motto ''Wychowanie to przykład i miłość ,nic więcej'' pozwala naszym uczniom czuć się w szkole jak w domu z jednoczesnym zachowaniem wzajemnego szacunku.