Kadra


Małgorzata Gajos
Małgorzata Gajos

Dyrektor – Małgorzata Gajos

Wicedyrektor – Piotr Jasicki

Nauczyciel bibliotekarz - Marta Kozłowska

Pedagog szkolny - Bożena Krawiec

Edukacja wczesnoszkolna – Dorota Hajduk, Anna Pałys, Katarzyna Bogucka, Katarzyna Drzazga-Suchan

Język polski – Marta Kozłowska, Katarzyna Śliz, Lidia Kosmala,Agnieszka Fęglerska-Warchoł,Krzysztof Stelmarczyk

Matematyka – Jan Zygoń, Aleksandra Dachnowicz, Katarzyna Nowak

Język angielski – Jadwiga Trześniowska, Katarzyna Drzazga-Suchan, Katarzyna Bernad, Olimpia Kurasz-Kwiek

Tomasz Sztrekier

Język niemiecki – Adrianna Rygałło, Agata Gazduła- Beszłej,Monika Sobolewska

Język hiszpański – Klaudia Bajura

Fizyka – Piotr Jasicki, Ryszard Korob

Chemia – Jolanta Kotlińska

Biologia – Justyna Rydzak
Geografia – Bogusława Jodłowska

Historia, Historia i społeczeństwo, Wiedza o Społeczeństwie – Anna Wróbel, Małgorzata

Brzezicka,Grzegorz Kulka

Przyroda – Justyna Rydzak

Informatyka – Aurelia Sawicka, Katarzyna Nowak,Piotr Jasicki

Podstawy przedsiębiorczości -- Anna Wróbel

Doradztwo zawodowe - Anna Wróbel

Technika – Małgorzata Brzezicka
Plastyka , Wiedza o kulturze– Barbara Zarzycka-Majer

Muzyka - Małgorzata Szumniak

Wychowanie fizyczne Basen – Roman Wolski, Ireneusz Pisching, Sylwiusz Syguła, Marek Miedżwiecki,Dariusz Skrzypicki

Religia – Karolina Chorążewska
Edukacja dla bezpieczeństwa - Sylwiusz Syguła

Wychowanie do życia w rodzinie - Bożena Krawiec

Taniec – Justyna Pamin,Tomasz Pamin

Kółko plastyczne – Barbara Zarzycka-Majer

Szachy - Bernard Kuska
Kółko językowe – Jadwiga Trześniowska, Adrianna Rygałło, Tomasz Sztrekier

Nauka gry na gitarze - Karolina Chorążewska

Kółko przyrodnicze – Jolanta Kotlińska

Kółko dziennikarskie - Krzysztof Stelmarczyk