Podręczniki 2022/2023


Podręczniki do szkoły podstawowej są kupowane przez szkołę. Nie dotyczy to podręczników do religii (wszystkie klasy) i języka niemieckiego (w klasach 1-6).

Uczniowie starszych klas licealnych w niektórych przypadkach korzystają z tych samych podręczników co w młodszych klasach (przypomnieć sobie co mówili Wam nauczyciele na ostatnich lekcjach :) ). Pierwsze klasy LO wsztrzymują się z kupnem podręczników do języków obncych. Podręczniki w zakresie rozszerzonym dotyczą odpowiednich fakultetów.

[pobierz] 0.6 MB szkolny-zestaw-podrecznikow-lo-4-letnie-2022-2023
[pobierz] 0.9 MB szkolny_zestaw_podrecznikow_szkola_podstawowa_22_2