OPŁATY


                             Od lutego 2019 zmiana wysokości czesnego!!!!!!

Opłaty
Opłaty

Czesne w wysokości 360 zł proszę wpłacać do 5 dnia każdego miesiąca

za drugie dziecko połowa czenego,

za trzecie i kolejne nie pobieramy opłaty
PKO 95 1020 5242 0000 2602 0128 8075
lub
BZ WBK 20 1090 2460 0000 0006 2201 3989
Dane do przelewu:
Stowarzyszenie "Inicjatywa Samorządowa Razem"
ul. Zaułek Zielony 20
56-100 Wołów

 

 WPISOWE 300 zl

 

 Czesne jest płatne przez cały rok kalendarzowy!!!

                                                                                                  Czesne w żłobku wynosi 500 zł miesięcznie.